Bergen op Zoom

Bijenhotels met QR-code: bijen helpen en mensen milieubewuster maken

Foto: © Gemeente Bergen op Zoom

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom maakt de wijk Meilust bijvriendelijker. Ze heeft drie insectenhotels laten plaatsen bij de Kleine Melanen en het Oscar van Hemelpark. Ook is er een mobiele tentoonstelling te zien: Bij & Supermarkt. In de tentoonstelling kun je zien waarom bijen belangrijk zijn voor ons voedsel. In het voorjaar worden er bloemenvelden ingezaaid bij de bijenhotels. Bergen op Zoom wil zo de biodiversiteit in de gemeente verbeteren.

Door: Bianca van Vugt

De wijk Meilust in Bergen op Zoom is drie hotels rijker. Insectenhotels, om precies te zijn. Ze zijn geplaatst bij de Kleine Melanen en het Oscar van Hemelpark. De gemeente wil de wijk bijvriendelijker maken. Daarom gaan ze komend voorjaar ook nog bloemenvelden inzaaien bij de bijenhotels. Dan hebben de insecten niet alleen een plek om te nestelen, maar ook genoeg te eten.

Bijenhotels met QR-codes

Op de insectenhotels zit een QR-code, die je kunt scannen met je smartphone. De QR-code leidt je naar een website met meer informatie en uitleg over het belang van bijen. De website is van Natuur in de Wijk, een project van de provincie Noord-Brabant. De provincie werkt hiervoor samen met natuurprojectbureau Orbis en de sociale onderneming Bijenhotelkopen.nl.

Er reist ook een mobiele tentoonstelling door de regio die nu in Meilust staat: Bij & Supermarkt. In de tentoonstelling wordt uitgelegd waarom bijen belangrijk zijn voor ons voedsel. “De bijen, en andere zweefinsecten, hebben te maken met een veel kleiner geworden leefgebied,” legt de gemeente Bergen op Zoom uit. “Er zijn veel nestel- en voedselplekken verdwenen door o.a. verstening van wijken, grootschalige landbouw, maaien van bermen en monotone productiebossen.”

Beter maaibeleid en bijvriendelijke plekken

De gemeente Bergen op Zoom wil niet alleen de inwoners bewuster maken, ze gaat ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld door op te letten wanneer er gemaaid kan worden. Of door plekken bijvriendelijk in te richten. “In West-Brabant hebben een groot deel van de grote terreineigenaren, waaronder de gemeente Bergen op Zoom, het convenant Bijenlandschap West-Brabant getekend om het leefgebied van de bijen te verbeteren,” aldus de gemeente.