Bergen op Zoom

Bijna 1,5 miljoen euro voor dak- en thuislozenopvang

Maarten Elst Maarten Elst

Centrumgemeente Bergen op Zoom ontvangt van het ministerie van VWS een bedrag van 1.467.813 euro voor de ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid’. Dat heeft de gemeente vrijdagmiddag bekendgemaakt. Eerder stelden de GroenLinks-fractie in Bergen op Zoom en de ChristenUnie-fractie in Roosendaal vragen over het toenemend aantal dak- en thuislozen in de buitengebieden in de regio. In het goedgekeurde plan van aanpak staat dat het extra maatregelen/pilots biedt om dak- en thuisloosheid terug te dringen in de periode tot en met eind 2021. De maatregelen zijn gericht op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding.

Door: Maarten Elst

GroenLinks-raadslid Selin Karar stelde onlangs enkele vragen aan de Bergse raad nadat de ChristenUnie forse kritiek uitte op het beleid van centrumgemeente Bergen op Zoom. De ChristenUnie baalde dat de gemeente Roosendaal voor een deel afhankelijk was van het beleid van buurgemeente Bergen op Zoom. Ook Karar zat met vragen: ,,Wij hebben via boswachter Erik de Jonge vernomen dat er steeds meer dak- en thuislozen in de bossen rondom Bergen op Zoom verblijven. Daar maken we ons erg zorgen over. Het is belangrijk dat mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden en dus een dak boven hun hoofd kunnen hebben.”

‘Kennis en capaciteit hebben we’

Als het aan WijZijnTraverse-bestuurslid Ad van Rijen ligt, helpt zijn maatschappelijke organisatie elke dak- en thuisloze vooruit. ,,Laat ik gelijk zeggen dat de dak- en thuislozenopvang in heel Nederland een probleem aan het worden is. De toename van het aantal dak- en thuislozen is groot. Ook in deze regio”, vertelt Van Rijen.

,,Je hebt een centrumgemeente die de regie uitvoert over een aantl gemeente”, vervolgt hij. ,,In West-Brabant is Bergen op Zoom de centrumgemeente voor de omringende gemeenten Tholen, Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge en Rucphen. Al die gemeentes hebben in een bepaalde mate te maken met dak- en thuislozen. Je wilt die menen uiteraard ondersteunen, we vinden in Nederland dat niemand zonder dak boven hoofd zou moeten leven.”

Volgens Van Rijen maakt het weinig uit of Bergen op Zoom of Roosendaal of een andere gemeente de centrumgemeente is. ,,Het rijk stelt een budget beschikbaar. Dat krijgt Bergen op Zoom. Bergen op Zoom kan daar verder niet mee de eigen tekorten aanvullen, dat geld gaat rechtstreeks naar de dak- en thuislozenzorg. Nu is dat bedrag al jarenlang exact hetzelfde gebleven terwijl de vraag en complexiteit is toegenomen. Dat leidt tot zaken waar je niet altijd positief over bent en die nu aan het licht zijn gekomen.”

Plan van aanpak

De dak- en thuislozenopvang werkte de afgelopen tijd aan een plan van aanpak dat ter goedkeuring naar het rijk is gegaan. In het plan staan pilots zoals ‘nazorg na detentie’, ‘inzet van specialistische kennis en ervaringsdeskundigen in de maatschappelijke opvang (MO)’ en ‘een aparte opvangvoorziening voor zwerfjongeren’. Voor deze pilots krijgt WijZijnTraverse een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro. ,,Het is een illusie dat elke dak- of thuisloze onderdak vindt”, geeft Van Rijen aan. ,,Je hebt ook mensen die zorgmijdend zijn en niet geholpen willen worden. Met dit bedrag kunnen we wel vooruit en onze capaciteit verruimen.”

Ook GroenLinks is blij met het extra budget. ,,Het is hard nodig”, stelt Karar. ,,Voor ons is het belangrijk dat er niet alleen in stenen maar ook in begeleiding wordt geïnvesteerd. Natuurlijk moet gemeente Bergen op Zoom haar verantwoordelijkheid pakken als centrumgemeente, maar dat geldt ook voor de andere gemeentes die hier onder vallen.”