Bergen op Zoom

Biosensor helpt Bravis coronapatiënten in de gaten te houden

Teamleider Diana Kodde met de Biosensor (Foto: ©Bravis)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Bravis ziekenhuis gebruikt sinds donderdag een Biosensor om de gezondheid van coronapatiënten in de gaten te houden. Coronapatiënten kunnen onverwacht snel achteruit gaan. De Biosensor zou dat moeten opmerken.

De Biosensor wordt ook wel eens ‘slimme pleister’ genoemd en is een apparaatje van Philips. Het meet elke minuut de ademhaling en de harstlag van een patiënt. Als het tempo van de ademhaling en hartslag ineens verandert, stuurt de Biosensor een signaal naar de telefoon van de verpleegkundige. Bravis deed de afgelopen maanden een proef met de sensor bij mensen die een grote buikoperatie hadden gehad.

Biosensor waarschuwt verpleegkundige

Coronapatiënten zijn vaak niet stabiel. Hun gezondheid kan onverwacht slechter worden. De Biosensor helpt die verslechtering op tijd te ontdekken, legt teamleider Diana Kodde uit. “De verpleegkundigen voeren drie keer per dag een Early Warning Score uit. Daarbij wordt de situatie van de patiënt nauwgezet gecontroleerd. Met de Biosensor worden de ademhaling en de hartslag continu gemonitord. Stel dat de situatie van de patiënt tussendoor verslechtert, wat bij het coronavirus mogelijk is, en die situatie houdt tien minuten aan, dan krijgt de verpleegkundige een signaal op de telefoon en kan ingrijpen”, aldus Kodde.

De Biosensor is een pleister, die meetwaardes kan doorgeven aan een kastje dat bij het bed staat. “De pleister wordt bij de patiënt op de borst of onder de borst geplakt en geeft de waardes af naar het kastje dat bij het bed staat. Vanuit daar worden de gegevens elke minuut naar het programma op de computer en telefoon gestuurd. De pleister kan 96 uur blijven zitten voordat hij vervangen moet worden”, legt Kodde uit.

Voor 20 patiënten beschikbaar 

In de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal kunnen in totaal 20 mensen in de gaten gehouden worden met de Biosensor. “In eerste instantie worden ze gebruikt voor patiënten die positief getest zijn op het coronavirus”, zegt Ouke Hoedemaker, zorgmanager Longgeneeskunde. “We hopen dat de monitoring bij kan dragen aan het sneller signaleren van een eventuele achteruitgang, zonder dat dit extra werk oplevert.”

Bravis prijst de technici die er voor gezorgd hebben dat de Biosensor zo snel gebruikt kon worden voor coronapatiënten. “Het implementeren van de Biosensor voor de coronapatiënten is binnen drie weken gerealiseerd door een team van technici, Philips en verpleegkundigen,” aldus het Bravis ziekenhuis. “Een enorme prestatie, die mede gerealiseerd kon worden door de ervaringen op de chirurgische afdeling.”