Bergen op Zoom

Boomplantinitiatief: “Positief effect op ecologisch systeem en community creëren”

Redactie Redactie

Groene voedselrijke bossen in Bergen op Zoom, het kan zomaar werkelijkheid worden. Ankie Withagen maakt zich zorgen om het bomenbestand en is een bomen plant initiatief gestart. Ze heeft een Right to Challenge, ofwel het recht om (de gemeente) uit te dagen, geschreven en wil samenwerken met de gemeente om de bij haar ingediende plannen te realiseren.

Door: Vincent Krijtenburg en Roland Pijnen

Sinds vorige zomer kan iedereen bij de stichting van Withagen een idee indienen om bomen te planten. Tot op heden zijn er acht ideeën ingediend. “Wees creatief, wees niet bang en denk breed”, staat op het formulier. De mensen hebben zich niet ingehouden en kwamen met verschillende ideeën.

Ideeën

Een bewoner uit Bergen op Zoom pleit voor meer groen in de straat waar ze woont, want er staan volgens haar té weinig bomen. Ze kwam op het idee om voedselbomen te planten in de straat. Een andere inwoner uit Bergen op Zoom, Paul Peeters, wil dat er in de omgeving van zijn huis, in het bos naast knooppunt Zoomland, een voedselbos wordt geplant.

Peeters heeft ervaring met het planten van voedselbossen en zou ervoor de handen uit de mouwen willen steken. De aanleg van een voedselbos op deze plek brengt positieve effecten met zich mee. Door het voedselbos zal er in de omgeving minder geluidsoverlast van de naastgelegen snelweg zijn. Ook kunnen wandelaars tussen de bomen en het voedsel, wat ze ook mogen pakken, wandelen. 

Gemeenschap

De fruit- en notenbomen moeten goed onderhouden worden en hebben regelmatig water nodig. Daar mogen buurtbewoners aan mee helpen, graag zelfs. Withagen en Peeters vinden het des te mooier als er een ware community ontstaat. Het is ook nodig, want ze kunnen het niet allemaal alleen. Withagen praat en denkt mee met buurtbewoners, maar uiteindelijk moet het van twee kanten komen. Peeters deelt die mening: “Mensen uit de buurt moeten betrokken zijn en kunnen hun steentje bij dragen.”

Plannen realiseren

Het opgeven van plekken voor bomen betekent niet dat er bomen komen. Dat moet worden bekeken en onderzocht, want er is goedkeuring nodig van de grondeigenaar. De kosten kunnen hoog oplopen. Er zijn bomen in verschillende soorten en maten, en er zijn bomen in zowel hoge als lage prijsklassen. Middels ‘Stichting is Working’ wil Withagen ondernemingen bereid vinden om bij te dragen aan de actie. Withagen houdt zich bezig met het regelen van fondsengeld, bomen en andere benodigdheden.