Bergen op Zoom

Brandweer voert actie voor beter CAO

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Vanaf woensdagochtend acht uur rukt de brandweer alleen nog maar uit bij spoedgevallen. Hiermee voeren zij actie voor een beter CAO. Eerder liepen de CAO-gesprekken stuk.

De brandweer rukt nog wel gewoon uit voor brand, maar als er een kelder moet worden leeggepompt, of een kat uit een boom gered moet worden, laat dit wat langer op zich wachten. Dat meldt de brandweer Midden-West-Brabant. 

Ook is de brandweer van plan met publieksvriendelijke acties te komen. Gedacht wordt om dan bijvoorbeeld langs te gaan bij scholen en verzoringstehuizen, om te vertellen waar de brandweer voor staat.

De acties zijn voornamelijk voor een hogere pensioensleeftijd. Afhankelijk van het aantal dienstjaren kan dit oplopen tot 59 jaar. Ook is er een discussie gaande over het inkomen voor brandweerlieden die stoppen met werken. 

De veiligheidsregio’s in heel Brabant doen mee aan de actie.