Willemstad

Brandweerkazerne Willemstad blijft waarschijnlijk op zelfde locatie

De huidige brandweerkazerne in Willemstad (foto: Google Streetview)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De brandweerkazerne van Willemstad blijft waarschijnlijk op haar huidige locatie. De gemeente Moerdijk is enige tijd op zoek geweest naar een nieuwe locatie voor de kazerne, maar deze bleek er niet te zijn. Het voorlopige plan is nu om de huidige stallingsgarage te slopen, en daar nieuwbouw te realiseren.

Voordat het besluit van nieuwbouw op de huidige locatie is gemaakt, heeft de gemeente verschillende locaties onderzocht in het stedelijk gebied van Willemstad en Helwijk. “Deze bleken niet te voldoen aan de vereisten van opkomsttijden, of waren niet beschikbaar en/of konden niet op de gewenste termijn worden verworven”, is te lezen in een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Onderzoek naar nieuwbouw

Vervolgens heeft de gemeente met de provincie gesproken over locaties in het buitengebied. Maar dat gaat vanuit de provincie niet, omdat de provincie geen medewerking verleent aan het vestigen van gebouwen met een stedelijke functie in het buitengebied. De provincie adviseerde om de aanpassing van de huidige kazerne te onderzoeken.

Het onderzoek naar de huidige kazerne gaat over de stallingsgarage, en niet over het aangrenzende poortwachtershuis. Het is dan de bedoeling dat de stallingsgarage wordt gesloopt, zodat er ruimte is voor nieuwbouw. Voor die nieuwbouw is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Voorlopig ontwerp

Architectenbureau Van Hoogevest heeft het voorlopige ontwerp gemaakt. “Dat is heel uitvoerig en zorgvuldig gegaan”, schrijft het college. “Omdat we te maken hebben met een locatie in het beschermde stadsgezicht, en gelegen is in/tegen een rijksmonumentale wal.” Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met de Stichting Monumentenhuis Brabant en de gemeentelijke monumentencommissie.

In het voorlopige ontwerp is de kazerne iets groter. Dat is omdat de tankautospuit in de huidige kazerne echt maar nét in de garage past. Het nieuwe pand zal aan de achterzijde wat langer zijn, en uitbreiden in de richting van de trap.

Kostenplaatje

Er is een kostenraming voor dit project opgesteld die uitkomt op ongeveer 1,8 miljoen euro. Dat bedrag is opgenomen in de kadernota 2025, en is op 7 mei in de commissievergadering besproken. In de kadernota 2024 was een oorspronkelijk bedrag van 825 duizend euro opgenomen. Dat bedrag is tussendoor niet aangepast, omdat lang niet duidelijk was of er sprake zou zijn van nieuwbouw of aanpassing van het huidige pand. In het raadsvoorstel ‘Aanpassingen Arbo en groot onderhoud brandweerkazernes’ van 14 december 2023, is al wel aangegeven dat op basis van het lopende onderzoek het bedrag hoger zou zijn dan de opgenomen 825 duizend euro.

Tijdelijke huisvesting en besluitvorming

Omdat de brandweer niet in het pand kan blijven tijdens de nieuwbouw, is er tijdelijke huisvesting nodig rondom Willemstad en Helwijk. De gemeente heeft een locatie in Willemstad in beeld, de kosten hiervoor worden geschat op zo’n 150-duizend euro. Dit is overigens nog niet rond, er moeten nog enkele gesprekken met de eigenaar en gebruikers van de locatie plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat in september dit jaar het raadsvoorstel met daarin een kredietaanvraag voor de verbouw van de huidige kazerne en de kosten voor de tijdelijke locatie volgt.