Roosendaal

Bravis-medewerkers razendsnel gevaccineerd: ‘Tot wel 70 prikken per uur’

William Minderhoud (uiterst links), Mark Spook (tweede van rechts) en Rick Davis (uiterst rechts) leidde het vaccinatieteam van Bravis.

Maarten Elst Maarten Elst

De laatste medewerkers van Bravis ziekenhuis krijgen deze vrijdag hun laatste vaccinatie. Daarmee komt er een einde aan de ‘militaire operatie’ waarin het vaccinatieteam 6.151 prikken heeft gezet. Na een kort maar krachtige voorbereiding werden twee priklijnen in de Roosendaalse locatie van het ziekenhuis opgezet. Beide lijnen waren goed voor 35 prikken per uur. Volgens het prikteam was Bravis naar gelang van tijd ‘het eerste ziekenhuis in Brabant dat zoveel mensen in een korte tijd had gevaccineerd’.

Nu de laatste prikken worden gezet, blikt Bravis terug op een hectische periode. “Jullie krijgen zeshonderd vaccins… en ze worden over anderhalve dag geleverd”, met die boodschap op 4 januari stond het ziekenhuis aan de vooravond van een omvangrijke inentingscampagne. In een klein halfjaar heeft het vaccinatieteam onder leiding van William Minderhoud, Mark Spook en Rick Davis 6.151 prikken gezet. “Door de precisie ging bovendien geen druppel vaccin verloren”, stelt Minderhoud.

Afgekeken bij de Engelsen

Minderhoud geeft zijn geheim prijs: nog ver voordat de eerste vaccins in West-Brabant arriveerde, was de operatie al helemaal uitgestippeld. “Ik wist dat we van testen naar vaccineren zouden gaan. De huisartsen hadden ervaring met het zetten van de griepprik in coronatijd. Zij kwamen uit op 25 vaccins per priklijn per uur. Dat heb ik als norm genomen. Ook heb ik me verdiept in de werkwijze van de Engelsen. Die waren al begonnen met vaccineren. En ik kwam in contact met de GGD”, vertelt Minderhoud.

Roosendaal als priklocatie

De boodschap die op nog geen 48 uur voorafging aan de eerste levering kwam alsnog onverwacht. “De eerste Pfizer-vaccins kwamen ontdooid aan en moesten daarom binnen 120 uur weggeprikt worden. Dat zette de boel onder druk”, vervolgt Minderhoud. “Ik kreeg het idee om op de locatie Roosendaal het restaurant bij de ingang en de achterliggende vergaderruimten te gebruiken. In dit blok kon ik de administratie, apotheek, het vaccineren en de postvaccinatie bij elkaar brengen, zonder dat ik het ziekenhuisproces verstoorde. Daarop ben ik het team gaan formeren. Ook heb ik veel steun gehad van Huisvesting die de routes heeft bestickerd en I&A die het hele systeem heeft ingericht.”

Eerste vaccins

Alleen al de eerste ampullen binnenhalen was een heuse operatie. Vanuit Roosendaal reed een delegatie naar het ETZ in Tilburg om de vaccins op te halen. “Dat gebeurde met een busje van Bravis met naast de chauffeur een beveiliger en daarachter nog een auto met beveiligers. Bij aankomst in Tilburg gingen de vaccins meteen de kluis in”, schetst Minderhoud. Eenmaal in het ziekenhuis was opnieuw voorzichtigheid geboden. “Bij het ophalen van het eerste tasje met ampullen dacht ik wel even dat ik nu niet moest struikelen. Het is toch goud dat je in handen hebt. We wilden absoluut niet dat er vaccins verloren gingen”, vult Spook aan.

Effectieve operatie

Apotheekmedewerkers zorgen ervoor dat elke druppel vaccin werd benut. “Ze haalden het maximale uit de ampullen”, geeft Minderhoud aan. “Daardoor konden we ook mensen van de reservelijst oproepen. In het begin was het elke dag wel spannend of we nog genoeg vaccins hadden. Maar we hebben nooit iemand teleur hoeven te stellen.” Onder het motto ‘Vaccins horen in de bovenarm en niet in de koelkast’ ging het vaccineren in een razendsnel tempo van start. “Hoe sneller je vaccineert hoe sneller je het risico op corona terugdringt. We waren het eerste ziekenhuis in Brabant dat zoveel mensen in een korte tijd had gevaccineerd.”

70 prikken per uur

Twee secretariële medewerkers, twee prikkers, twee apothekersassistenten, een toezichthouder (bij de postvaccinatie), een dagcoördinator en een projectleider zorgden voor het goede verloop van de vaccinatierondes. Wanneer hoog-risicopatiënten aan de beurt waren, was er een extra toezichthouder bij de postvaccinatie aanwezig. “Er is gekozen voor twee priklijnen zodat we altijd een back-up hadden”, legt Minderhoud uit. “Ik was uitgegaan van 25 prikken per uur per priklijn, maar dat zijn er uiteindelijk 35 geworden. Zodoende kwamen we op 70 prikken per uur.”

We hebben het aangepakt als een militaire operatie

Van 6 januari tot 25 juni heeft het prikteam onder leiding van Minderhoud, Spook en Davis dezelfde tactiek gehanteerd. “We hebben het aangepakt als een militaire operatie met een verticale structuur”, vertelt Minderhoud. “Daardoor wist iedereen van alle situaties af. We moesten ook wel. Wij bepaalden namelijk niet welke vaccins we kregen en ook niet de hoeveelheid en het tijdstip. Daardoor kon je in de meeste gevallen niet meebewegen met de wensen van de medewerkers, hoe graag je ook wilde.”

Nu de taak erop zit, kijkt Minderhoud terug op een succesvolle operatie. “In totaal hebben we 1.474 prikken gezet bij hoog-risicopatiënten en 4.677 prikken bij medewerkers. Daar zitten ook mensen bij die maar één prik nodig hadden. Van de raad van bestuur en het management kregen we alle steun. We hebben het weggezet en het was meteen goed. We zijn zelfs meer gaan doen per lijn. Geen enkele keer hebben we mensen hoeven af te bellen omdat er geen vaccin was. Dat kwam door dit topteam met allemaal een vriendelijke glimlach achter het masker, een snelle afhandeling en een persoonlijke geruststelling.”