Bergen op Zoom

Bravis sluit overeenkomsten met geboortefotografen

Geboortefotograaf Gwendolyn Pieters legde een geboorte vast in het Bravis ziekenhuis. © Gwendolyn Pieters

Redactie Redactie

Een geboorte is een speciaal moment. Het is dus logisch dat aanstaande ouders dit graag vast willen leggen. Het Bravis Moeder & Kindcentrum heeft recent overeenkomsten afgesloten met zes geboortenfotografen.

Ouders zijn voor het vastleggen van de geboorte vrij om dit op hun eigen manier in te vullen. Voor het maken van foto’s of filmbeelden tijdens een keizersnede hanteert het Bravis ziekenhuis echter wel strikte regels. Om tegemoet te komen aan de wens van de aanstaande ouders, kunnen zij gebruik maken van de proffessionele geboortefotografen. Deze fotografen zijn goed voorbereid en zijn allen aangesloten bij de branchevereniging geboortefotografen.com. Ze hebben in het ziekenhuis uitgebreide instructies gekregen, zodat het geen probleem is voor hen om zich aan de strikte regels te houden.

De ouders nemen vooraf zelf contact op met de geboortefotograaf van hun keuze om hun wensen te bespreken. Gaat de baby via een geplande keizersnede ter wereld komen, dan kan alleen een afspraak worden gemaakt met een geboortefotograaf met een overeenkomst met het Bravis ziekenhuis. Geboortefotografen zonder een overeenkomst zijn uiteraard gewoon welkom om een bevalling in de verloskamer vast te leggen.

Meer informatie over geboortefotografie is te vinden op www.bravismoederenkindcentrum.nl