Bergen op Zoom

BSD: herstel kademuren kost tussen 2,5 en 3,5 ton – wél verlaging straat nodig

De zandzakken zijn een noodmaatregel om de kademuren te stutten en verzakking te voorkomen.

Han Verbeem Han Verbeem

Het herstel van de Bergse kademuren kost de gemeente vermoedelijk tussen de 250.000 en 350.000 euro – zo stelt de BSD. Raadsleden Piet Juten en Louis van der Kallen hebben dit berekend aan de hand van onderzoeksrapporten uit de periode 2014-2021. Dat schrijven ze in een brief aan de overige raadsleden.

De rapporten zijn opgesteld in opdracht van de gemeente in de tijd dat de wijk ScheldeVesting werd ontwikkeld, aldus Juten. De herstelkosten voor het muurwerk komen volgens het BSD-raadslid daarmee aanmerkelijk lager uit dan de 3,5 miljoen, waarmee het college rekening houdt.

Verlaging straatniveau

Daarnaast zijn volgens Juten extra uitgaven nodig om het straatniveau van de Noord- en Zuidzijde Haven aan te passen. De bestrating is volgens hem een halve meter opgehoogd, ten tijde van de afsluiting van de oude havens omstreeks 1960. “Die ophoging moet weer ongedaan gemaakt worden voor een goede afwatering  naar de Kaai”, zegt hij.

Trapjes voor de huizen

De herbestrating valt echter onder een ander gemeentelijk budget. “Het straatonderhoud staat toch op de planning, dus dan kan dat daarbij worden meegenomen”. Het betekent wel ongemak voor de straatbewoners, want die krijgen een extra trap of opstap voor de deur. “Maar zo was dat vroeger ook”, merkt het raadslid op. “En in oude steden zie je wel vaker dat soort hoge stoepen voor huizen.”