Bergen op Zoom

BSD krijgt geen raadssteun voor bescherming vestingmuren: ‘Sympathiek, maar niet uitvoerbaar’

Een historische afbeelding van een Bergs vestingwerk, dat inmiddels diep onder het zand ligt,

Han Verbeem Han Verbeem

Geen geld, maar wél een monumentale status voor zowel de Bergse kades de vestingrestanten én de tankversperring uit de Tweede Wereldoorlog. “In oktober herdenken we tachtig jaar bevrijding en dat doen we zonder monumentenbescherming”, zegt BSD-raadslid Piet Juten. Ook de ‘verborgen vesting’, die grotendeels ondergronds ligt, moet een status krijgen. Ook GBWP en Bergs Collectief steunen dit plan. Maar Juten vindt een grote raadsmeerderheid tégen zich en trekt uiteindelijk zijn voorstel in.

Voor de VVD is het “een onzalige motie.” Want ook al vragen de indieners ‘slechts’ om een onderzoek, de uitkomst zal vérstrekkende gevolgen hebben – voorspelt Jim Bernaars. “Dan kunnen we onze gehele algemene reserve inzetten voor de kades”, voorspelt hij. En een bescherming van de vesting ziet de VVD als “een poging om de herontwikkeling van Plein XIII en de Westersingel te blokkeren.”

Vestingvisie

En er ís al een gemeentelijke vestingvisie – merkt Jaap van Dam op (CDA/V-BoZ). Eerder in de raadsvergadering heeft de raad besloten voor “sober en doelmatig” gebruik van het gemeentelijke geld voor herstel van kademuren. D66-raadslid Berend Doedens noemt het een ‘sympathieke motie’ maar de uitvoering is een taak van het college – zegt hij.

Garage Maastricht

Julien Voets (Lokaal Realisme) vraagt zich sterk af of onzichtbare, ondergrondse bouwwerken wel een monumentale status kunnen krijgen. Juten denkt echter dat projectontwikkelaars juist “uitgedaagd kunnen worden om creatief om te gaan met het erfgoed.” Hij noemt het voorbeeld van een parkeergarage in Maastricht, waar historisch muurwerk zichtbaar is gemaakt.

Geëmotioneerd

GBWP-raadslid Arjan van der Weegen schrikt van de felle en geëmotioneerde aanval van VVD en Lokaal Realisme op het voorstel. Zo verwijt Voets de indieners dat de monumentenstatus gehele bouwprojecten “op slot worden gezet”, waardoor de Bergenaren geen woningen meer kunnen bouwen voor hun kinderen.

Juridisch niet houdbaar

Wethouder Letty Demmers kan zich vinden in de intentie van de motie, door het erfgoed te willen beschermen. “Maar toch kunnen we dit voorstel niet omarmen”, antwoordt ze de indieners. Ook het college vindt het voorstel sympathiek maar niet uitvoerbaar.: “Een juridische toets laat deze motie niet doe.” Bovendien zijn allerlei voorbeelden waarop ondergrondse muren beschermd zijn, zoals de funderingen van een oud gasthuis onder het huidige Gouvernementsplein.