Bergen op Zoom

BSD-raadslid gillend door het lint over parkkeetje: interpellatieraad geschorst

Louis van der Kallen (BSD) bij het parkhuisje naast het Anton van Duinkerkenpark.

Han Verbeem Han Verbeem

Wat bedoeld was als een interpellatie, de bevraging van het Bergse college over het monumentenbeleid, is donderdagavond in de raadszaal ontaard een scheldpartij. Raadslid Louis van der Kallen (BSD) valt met overslaande stem wethouder Letty Demmers-van der Geest aan. “Dit college en de voorgaande college hebben gefaald’, roept hij geëmotioneerd en verwijt ambtenaren gebrek aan kennis. Overige raadsfracties nemen afstand van deze actie, nadat burgemeester Frank Petter de vergadering enige tijd heeft geschorst om de emoties te laten bekoelen.

Inzet van de interpellatie is de voorgenomen verkoop van het parkhuisje bij het Anton van Duinkerkenpark. Van der Kallen hoopt aan te tonen dat het gebouw een monumentenstatus heeft, wat het college ontkent. In een brief heeft de BSD de vragen aangekondigd, in niet mis te verstane bewoordingen met verwijten van misleiding. Daarbij valt ook de naam van een inmiddels overleden CDA-wethouder.

Ongepast

De overige Bergse raadsleden voelen zich ongemakkelijk onder de scène. “Man, hou toch eens je kop!”, roept Meino Dam (V-BoZ) de BSD’er toe. Ook wethouder Letty Demmers-van der Geest vindt de woorden van Van der Kallen “volstrekt ongepast”. Yusuf Kaplan (PvdA) vindt dat van der Kallen is een grens voorbijgegaan. “Gaan we zo naar elkaar lopen schreeuwen? Dan moet je je doodschamen. We moeten leren accepteren dat dingen soms niet gaan zoals we willen.” Ufuk Cuman (D66) vindt het ongepast om ambtenaren te schofferen: “U bent vooringenomen.”

Speurtocht

Wethouder Demmers reageert inhoudelijk op de vragen en de status van het gebouw. Wel is er een collegebesluit van 12 november 1996 waaruit de intentie spreekt om de monumentenstatus toe te kennen. Maar zover is het blijkbaar nooit gekomen. “Er is nooit sprake geweest van een besluit om het tot gemeentelijk monument te verklaren”, merkt ze op. “Meerdere keren hebben we de archieven onderzocht, zowel digitaal als fysiek bij de archiefdienst.” De speurtocht leidde tot niets, stelt Demmers. “Het is niet hard te maken dat het parkkeetje de juridische status van monument heeft gekregen. En deze status is leidend bij de verkoop.” Inmiddels ligt er een verzoek van Erfgoed Brabant om het alsnog op de monumentenlijst te plaatsen. “Als dat zo is, zullen we opnieuw om te tafel te gaan met de kandidaat-koper.”