Bergen op Zoom

BSD verbolgen over eentonige groenstroken Augustalaan: ‘Geef het beheer uit handen aan omwonenden’

Van der Kallen stoort zich aan de nieuwe groenstroken bij de Augustalaan en omgeving: 'monotoon, saai en stankoverlast'.

Han Verbeem Han Verbeem

BSD-voorman Louis van der Kallen heeft “met enige verbazing” kennis genomen van de nieuwe gemeentelijke groenstroken langs de Augustalaan en het Benedenbaantje. De beplanting heeft naar zijn inzicht té weinig variatie en dat zou in strijd zijn met de afspraken met de buurt. Daarom wil het raadslid dat de buurtbewoners zelf gedeelten van de groenstroken kunnen bijhouden.

De gemeente stuurde omwonenden een nieuwsbrief waarop ze konden reageren. En dat is gebeurd, constateert Van der Kallen nadat hij met buurtbewoners heeft gesproken. De omwonenden zouden hun wensen duidelijk kenbaar hebben gemaakt aan de ambtenaren: “Geen monocultuur maar een gevarieerde beplanting, gericht op een beter leefmilieu voor mens en dier.” De buurt wil volgens de BSD “veel bloeiende struiken en lagere bodembedekkers die het hele jaar kleur en voeding zouden kunnen betekenen voor vogels en insecten.” Daarbij zou het onder meer gaan om vlinderstruiken, hulst, fuchsia, mahonia en dwergkwee.

Stankgolf

Maar wat kwam er? “Eentonigheid en een stankgolf na de bemesting met stalmest”, zo schrijft Van der Kallen in een kritische brief aan het Bergse college. Dat is volgens de BSD ongepast in bebouwde omgeving. “Is dit dé inzet voor biodiversiteit”, zo vraagt Van der Kallen zich af en hij roept het college tot de orde: “Neem bewoners en hun suggesties serieus!”

Paaltjes met ijzerdraad

Van der Kallen heeft een suggestie aan het college: “Onderbreek de saaie situatie, door op onregelmatige plekken stroken van bijvoorbeeld 20 meter af te bakenen met een ijzerdraadje op korte paaltjes.” De gemeente dient die stukken voor invulling over te dragen aan groepen bewoners, “die zich daarvoor kunnen aanmelden.”