Bergen op Zoom

BSD wil zandzakken nog deze zomer uit de Kaai, maar raad gaat niet mee

De verzwakte Bergse kademuren zijn met zandzakken versterkt.

Han Verbeem Han Verbeem

De zandzakken in de Bergse kaai worden binnenkort tijdelijk uit het water gehaald. Wat Piet Juten (BSD) betreft keren de zakken niet meer terug. Het zand kan wat zijn partij betreft, naar omwonenden gaan om er hun tuintjes mee op te hogen. Maar een meerderheid van de raad wil niet meegaan in dit plan. Bij stemming blijkt de BSD alleen te staan.

Negentien rapporten zijn er gemaakt, over de staat van de Bergse kaaimuren, en een twintigste is op komst. Volgens Juten is de ergernis over de zandzakken enorm, bij de omwonenden. “Er zijn zelfs mensen voor verhuisd”, merkt hij op. Het is duidelijk “dat de kademuren wel wat kunnen hebben”, stelt Reinoud Krijnen (Samen0164), en ook hij vindt dat de zakken weg kunnen. Maar de inhoud mag niet gebruikt worden voor tuintjes, benadrukt hij. “Dat zand is vervuild.”

Ketrientje

Voor Josita Delhéz (VVD) en Arjan van der Weegen (GBWP) loopt de BSD op de muziek vooruit; zij steunen de motie die Juten indient daarom niet. Julien Voets van Lokaal Realisme stelt voor de zandzakken bij het leegstaande Ketrientje op de Vismarkt te plaatsen. “Want dit gebouw dreigt ook na jarenlange leegstand te verzakken”, merkt hij cynisch op.

Vóór de zomer restauratieplan

Volgens wethouder Hans Peter Verroen is nog veel onduidelijk over de staat van de kaaimuren. Instorten van zwakke muurdelen wil het college voorkomen, en daarom worden er boringen uitgevoerd om de zwakke plekken op te sporen. “De gemeente is aansprakelijk”, merkt hij op. “Vóór de zomer komen we met een brief naar de raad”, belooft hij. “Dan komen we met een voorstel voor een definitieve restauratie van de muren.”