Moerdijk

Burgemeester Moerkerke van Moerdijk verkenner bij coalitievorming waterschap

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk. (Gemeente Moerdijk)

Han Verbeem Han Verbeem

De BBB heeft donderdag de Moerdijkse burgemeester Aart-Jan Moerkerke voorgedragen als verkenner, oftewel informateur, bij de vorming van het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta. De keuze heeft de instemming van alle fracties van het algemeen bestuur (AB) van het waterschap, aldus BBB-fractieleider Rian Govers-Gabriëls. De BBB mocht als grootste partij met vijf zetels de voordracht doen.

Volgens Govers-Gabriëls is de keuze op Moerkerke gevallen vanwege diens onafhankelijke positie en ruime bestuurlijke ervaring. Moerkerke was eerder burgemeester in Papendrecht. In deze gemeente is hij tijdelijk opgevolgd door Annemiek Jetten, de nieuwe beoogd fractieleider van PvdA Brabantse Delta.

Stabiele bestuurssamenwerking

Moerkerke is gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele bestuurssamenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag en op voldoende steun kan rekenen in het nieuwe AB van Waterschap Brabantse Delta. De eerste verkenningsronde zou volgens Govers-Gabriëls begin april gereed moeten zijn. Als alles volgens planning verloopt zou uiterlijk eind mei een nieuwe dagelijks bestuur kunnen aantreden.

Definitieve verkiezingsuitslag

Donderdag heeft Waterschap Brabantse Delta de uiteindelijke verkiezingsuitslag en de samenstelling van het nieuwe AB vastgesteld. Daarbij zijn zestien kandidaten met voorkeurstemmen gekozen. Twee van deze kandidaten zijn daardoor vanuit een lagere plaats op de kieslijst alsnog in het AB gekomen: Mark Broekmans uit Waspik (BBB) en Betty Goos (Ons Water) uit Breda. De Algemene Waterschapspartij (AWP) keert na een afwezigheid van vier jaar met één zetel terug in het AB. De fracties van VVD, CDA en 50Plus moeten elk een zetel inleveren. Water Natuurlijk krijgt één zetel extra. De partijen BVNL en Ouderen Appel Hart voor Water hebben de kiesdeler niet gehaald en krijgen geen zetel. Volgende week worden de AB-leden in Breda beëdigd.

Geborgde zetels

Het nieuwe AB kent ook een viertal geborgde zetels die niet door algemene verkiezingen worden ingevuld: twee zijn voor de land- en tuinbouw (Huibert Knook en Angelien Hagenaars) en twee voor de eigenaren van natuurterreinen (Peter von Meijenfeldt en Frans Post). In de nieuwe samenstelling zijn de geborgde zetels voor het bedrijfsleven komen te vervallen.