Hoogerheide

BWI helpt minima Woensdrecht bij aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Inwoners met een minimuminkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. (Foto: Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

“De jaarlijkse aanslagen van gemeentelijke- en waterschapsbelasting zijn weer verstuurd”, meldt BWI (Brede Welzijnsinstelling) Woensdrecht. Mensen met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen.

Als het inkomen te laag is om de belastingen te betalen, dan kan men de Belastingsamenwerking vragen om kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsbelasting.  Er wordt dan gekeken naar het inkomen, het saldo op de bankrekening en de waarde van eigen bezittingen. Afhankelijk daarvan wordt beoordeeld of wel of geen kwijtschelding mogelijk is.

Aanvraagformulier

Startpunt Grip op geld, een onderdeel van BWI Woensdrecht, biedt inwoners ondersteuning bij het aanvragen van deze kwijtschelding: “Het aanvraagformulier kwijtschelding kan alleen via de website www.bwbrabant.nl/kwijtschelding worden ingevuld. Hiervoor heb je jouw DigID nodig.”

Spreekuur

Lukt dat niet, dan helpt Startpunt Grip op geld jou met het invullen van de digitale kwijtscheldingsaanvraag – zo laat BWI weten. “Onze spreekuren op afspraak zijn op dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en donderdag van 13.00 uur tot 15.00 uur.” Een afspraak maken kan online op: www.bwiwoensdrecht.nl/gripopgeld. Telefonisch kan ook: 0164 672 049

Startpunt Grip op geld ondersteunt minima en bijstandsgerechtigden ook bij andere (geld)vragen. “Het kan je verder helpen met het aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, voedselbank, jeugdsport- en cultuurfonds, maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen, stichting Leergeld en vele andere inkomensaanvullende voorzieningen.” Startpunt Grip op geld zoekt uit waar de aanvrager mogelijk recht op heeft en adviseert over de te nemen stappen.

  • Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht is sinds kort te vinden in het gemeentehuis Woensdrecht, Huijbergseweg 3, Hoogerheide.