Bergen op Zoom

CDA en V-BoZ tegen statushouders in Bozlust: ‘Magneet voor mensen met foute bedoelingen’

BozLust Bergen op Zoom

Bozlust, het voormalige Stayokay.

Han Verbeem Han Verbeem

Het huisvesten van 60 tot 80 statushouders in Bozlust, het vroegere Stayokay buiten Bergen op Zoom, is vragen om problemen – stellen CDA en V-BoZ in een gezamenlijke brief aan het Bergse college. In het gebied wordt nu al volop gedeald en handhaving blijkt moeilijk, merken de briefschrijvers op en waarschuwen: de komst van de groep “kan als een magneet werken” op mensen met verkeerde bedoelingen.

Voor zowel de betreffende statushouders, die daar maximaal twee jaar mogen verblijven, als voor de omwonenden kan de gemeente geen veilige woonomgeving bieden, vrezen de twee raadsfracties.

Woningmarkt

Hoewel de tijdelijke huisvesting van statushouders in Bozlust juist de druk op de woningmarkt moet verlichten, zo benadrukte wethouder Van Aken eerder, vrezen CDA en V-BoZ dat de tijdelijke huisvesting toch ten koste gaat van de eigen woningbehoefte: “Voor starters, zowel koop als huur, en doorstromers waaronder ouderen, is het erg moeilijk betaalbare huisvesting te vinden.” De partijen willen weten of en welke rol woningcorporatie Stadlander in dit traject vervult.

Na de informatieavond voor omwonenden van 26 september blijven de twee samenwerkende fracties met vragen zitten – blijkt uit de brief aan het college. Zo is de gemeente al een jaar in conflict met de eigenaar over de oneigenlijke bewoning van recreatiehuisjes en appartementen door woningzoekenden. Die moeten er nu uit om plaats te maken voor de statushouders.

Geen verantwoording

Vervolgens benadert de eigenaar van Bozlust het COA en biedt het terrein aan als opvanglocatie. “De eigenaar draagt totaal geen verantwoording.” De ambtenaar op het stadskantoor zou bezorgde omwonenden doorverwijzen naar Vluchtelingenwerk en naar een nummer dat men bij calamiteiten kan bellen. “Gaat dat werken”, vragen de briefschrijvers zich af.

Verkeersveiligheid

Maar ook de verkeersveiligheid, onder anderen voor de schoolgaande kinderen van de statushouders, zou in het geding zijn. “Hoe gaan deze naar de scholen en komen in de wijken” en “hoe gaan de mensen naar bijvoorbeeld de markt of winkels”, willen CDA en V-BoZ weten, want voor fietsers zijn er “een heleboel gevaarlijke oversteekplaatsen.”

Van tafel vegen

Wat de briefschrijvers ook steekt, is dat de behandelend ambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom de omwonenden zou ontraden bezwaar te maken tegen de komst van de statushouders in Bozlust. Dit “omdat de rechter deze zo van tafel veegt omdat het belang van de vergunninghouder voorop staat.”