Bergen op Zoom

CDA en V-BoZ! willen onderzoek vuurwerkoverlast: ‘Gaat vaak om illegaal vuurwerk’

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Het CDA en V-BoZ! willen dat de gemeente Bergen op Zoom snel onderzoek doet naar vuurwerkoverlast. De twee partijen, die samen een alliantie vormen, merken dat er nu al illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Ze willen dat die overlast genoteerd wordt. Op die manier hopen CDA en V-BoZ! aan te tonen dat gewoon siervuurwerk geen probleem is en er dus geen algeheel vuurwerkverbod hoeft te komen.

De gemeente Bergen op Zoom was al van plan een onderzoek te doen naar vuurwerkoverlast. De alliantie CDA/V-BoZ! baalt er van dat dit nog niet is gebeurd. Ze heeft daarom een brief geschreven aan burgemeester en wethouders. “Tot onze grote verbazing is er nog geen meldoptie te vinden in de BuitenBeterapp of via de Meteen Melden knop op de website van de gemeente”, staat in die brief.

Stefaan Verheugt van het CDA in Bergen op Zoom vindt het onderzoek belangrijk, omdat hij een duidelijk onderscheid maakt tussen sier- en illegaal vuurwerk. “Wij zijn voorstander van legaal vuurwerk en het behoud daarvan.” Maar hij merkt dat er al een aantal jaren een algeheel vuurwerkverbod aan zit te komen. “Gelukkig hebben wij dat een beetje kunnen vertragen. We willen eerst goede cijfers over het overlast hebben, voordat er een verbod komt.” Want volgens het CDA komt de overlast vooral van illegaal vuurwerk.

Onhandig dat je overlast niet kunt melden via app

Het onderzoek zou vorig jaar beginnen. Inwoners zouden overlast kunnen melden via de BuitenBeter app en de website van de gemeente. Door het vuurwerkverbod vanwege corona ging dat toen niet door. “Maar nu kwamen we tot de conclusie dat het vandaag de dag nog steeds niet mogelijk is om een melding van vuurwerkoverlast te maken,” merkt Verheugt op. En dat vindt hij onhandig. “Zonder die meldingen kunnen we niet ontdekken waar de meeste overlast voorkomt.”

De alliantie CDA/V-BoZ! hoopt dat het monitoren van overlast aantoont dat dit niet door legaal vuurwerk komt. “Illegaal vuurwerk gaat gewoon door bij een algeheel vuurwerkverbod. Het kan gewoon over de grens gehaald worden. Met een verbod straf je de mensen die wél netjes de regels volgen.” Verheugt denkt dat de oplossing ligt bij betere handhaving. “Met een vuurwerkverbod doelen mensen vaak op de harde klappers, het illegale vuurwerk.”

Ook vuurwerkoverlast registreren bij andere feesten

Met de verzamelde gegevens kan er ook beter gehandhaafd worden op plekken waar vaak overlast gemeld wordt. “Dat kan ook vóór oud en nieuw. Er wordt nu al zoveel geknald,” gaat Verheugt verder. CDA en V-BoZ! willen de overlastgegevens uiteindelijk niet alleen rond oud en nieuw verzamelen, maar ook tijdens voetbalwedstrijden, bruiloften en andere feesten.

“Ik hoop dat er snel de mogelijkheid tot het melden van overlast beschikbaar komt. En ik hoop natuurlijk dat er een beleid komt naar aanleiding van de gegevens die we verzamelen”, aldus het raadslid.