Bergen op Zoom

CDA/V-BoZ! pleit voor gebruik bodycams boa’s in Bergen op Zoom

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De Bergse alliantie CDA/V-BoZ! wil dat het werk van boa’s in de gemeente veiliger wordt. In een brief aan burgemeester Petter komen zij met het voorstel van het gebruik van bodycams.

Met het oog op het op peil brengen van het aantal boa’s in de gemeente, is het volgens de alliantie belangrijk dat de handhavers veilig kunnen werken. ”Voor de buitengewoon opsporingsambtenaar in onze gemeente moet het handhaven op straat en het contact met de burgers veilig zijn”, schrijven Meino Dam van V-BoZ! en Jaap Dam van CDA. Daarom het voorstel van bodycams.

Burgers gaan minder snel over de schreef.

”De agressie neemt toe, terwijl de middelen waarmee boa’s zich kunnen verdedigen beperkt zijn.” Ook wanneer zij te maken krijgen met agressie is steun van collega’s vaak beperkt, omdat er simpelweg te weinig boa’s zijn. ”Uit eerder uitgevoerde proeven is gebleken dat de meeste deelnemende boa’s zich veiliger voelden met een bodycam”, vervolgen de partijen. De camera zou ervoor zorgen dat situaties minder snel escaleren. ”Burgers gaan minder snel over de schreef als ze weten dat hun gedrag wordt gefilmd.”

Volgens de raadsleden kunnen de boa’s de camerabeelden ook als leermateriaal gebruiken. ”Veilig werken maakt eenmaal effectiever.”