Hoogerheide

CDA, VVD en PvdA willen 53.000 euro voor Woensdrechtse lokale cultuur

Han Verbeem

CDA-raadslid Marleen Michielsen-Goyvaerts wil dat het Woensdrechtse college een rijksbijdrage van 53.000 coronacompensatie beschikbaar stelt voor cultuurverenigingen binnen de gemeente. Het raadslid heeft namens haar fractie een motie opgesteld die, mede ingediend door VVD en PvdA, donderdagavond bij de raadsvergadering in stemming wordt gebracht. Van dit bedrag is drieduizend euro bedoeld voor ondersteuning en scholing bij het herstarten van cultuuractiviteiten na de coronacrisis.

Getroffen cultuursector

Onlangs werd bekend dat de gemeente Woensdrecht vanuit het Rijk 53.000 euro ontvangt voor coronacompensatie. Deze steun is bedoeld voor groepen en instellingen die actief zijn in het zogeheten ‘culturele veld’. Raadslid Michielsen-Goyvaerts wil voorkomen dat het Rijksgeld opgaat aan andere uitgaven, bijvoorbeeld voor sport. De lokale verenigingen hebben het steungeld hard nodig, benadrukt ze. In buurgemeente Bergen op Zoom is zelfs een bedrag van 1,4 miljoen euro door het rijk toegekend aan de ondersteuning van cultuurorganisaties. De fracties van CDA, VVD en PvdA vinden dat ook in Woensdrecht niet achter kan blijven met een eigen steunfonds voor de lokale cultuur.

Minder sponsorgeld

De coronacrisis heeft het verenigingsleven en organisatoren van evenementen zwaar getroffen. Inkomsten zijn vorig jaar verloren gegaan en ook komen er minder inkomsten binnen van sponsorenbijdragen en particuliere giften. Met de motie willen de indieners zorgen dat de clubs financieel in staat zijn om hun activiteiten te organiseren. Daarbij wordt gedacht aan clubkampen, toernooien, competities, ledenacties, repetities, tentoonstellingen, podiumavonden en muziekconcerten. Zelfs als er sprake zo zijn van een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen, dan nog dient het geld beschikbaar te blijven. Het gaat om initiatieven van gemeenschapsactiviteiten die bijdragen aan de verbondenheid in de lokale cultuur, zo vermeldt de motie.

Huijbergse molen

Molenaar Theo Sanders is voorzitter van de stichting die de Huijbergse molen Johanna onderhoudt. Zijn organisatie is het afgelopen jaar inkomsten door corona misgelopen, die hij hard nodig heeft voor de toekomstplannen met een nieuw bezoekerscentrum. Ook zijn er tegenvallers door minder bezoekersinkomsten en het uitvallen van de Nationale Molendag. Sanders is daarom blij met het initiatief van de fracties van CDA, VVD en PvdA. De onderhoudswerkzaamheden aan de monumentale molen gaan door en dat kost geld. Nu de lentezon weer schijnt, komen de toeristen op de fiets weer langs. De mogelijkheden zijn beperkt, wel kunnen de vrijwilligers wat pakken meel verkopen. Voor de passanten is er een picknicktafel waar ze even kunnen uitrusten. Het serveren van koffie en dranken is echter niet toegestaan. “Het is roeien met de riemen die we hebben”, zegt hij. “We doen wat we kunnen.”

Deel dit op: