Roosendaal

ChristenUnie wil extra trein- en busstation bij nieuwe Bravis ziekenhuis

Op deze locatie ligt een groenstrook die volgens de ChristenUnie gebruikt kan worden voor het extra trein- en busstation © Google Maps

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

ChristenUnie Roosendaal vindt dat er een extra trein- en busstation moet komen mocht Bravis het nieuwe ziekenhuis bouwen in het buitengebied van Roosendaal.

De gemeente Roosendaal heeft de locatie Bulkenaar aangedragen bij Bravis als mogelijke locatie voor de nieuwe hoofdvestiging van het ziekenhuis. “Als de locatie Roosendaal wordt gekozen voor het nieuwe Bravis Ziekenhuis, zullen 300.000 inwoners uit de regio het ziekenhuis moeten kunnen bereiken, ook met het openbaar vervoer. Goede infrastructuur rondom het nieuwe ziekenhuis is daarom van groot belang”, aldus Gerda Testers en Karen Suijkerbuijk-Ader van de ChristenUnie.

Tussenstation

De spoorlijn die loopt van Roosendaal naar Bergen op Zoom ligt vlakbij de locatie die de gemeente heeft voorgesteld. “Slechts een klein gedeelte van het spoor biedt de mogelijkheid voor een klein tussenstation dat bijna grenst aan het gebied van het toekomstige ziekenhuis. Het gaat om de locatie tussen het Hollewegje en de Oostlaarsestraat, ten noorden van de Bulkenaarsestraat.” Op deze locatie ligt een groenstrook die volgens de ChristenUnie gebruikt kan worden voor het extra trein- en busstation.

Wet Voorkeursrecht

De groenstrook valt echter buiten het gebied waar de gemeente Roosendaal de Wet Voorkeursrecht gemeenten op heeft toegepast. Deze wet zorgt ervoor dat grondeigenaren die hun grond willen verkopen, de grond eerst moeten aanbieden aan de gemeente. De afstand tussen de voorgestelde locatie van het ziekenhuis en dit gebied is slechts 2 minuten lopen. “Voor de toekomst zal dit stukje grond wellicht belangrijk worden voor goede infrastructuurvoorzieningen en bereikbaarheid van het ziekenhuis.”

Voorstel

De ChristenUnie stelt het college van burgemeester en wethouders voor om voor de zekerheid dit gebied te betrekken bij de stukken grond die aangewezen zijn op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. De politieke partij wil ook weten of er al is nagedacht over een extra trein- en busstation, mocht het toekomstige ziekenhuis in Roosendaal worden gebouwd.