Bergen op Zoom

College zo snel als mogelijk aan de slag met Zoomdam: ‘Materialen al besteld’

De fietsoversteek bij de Zoomdam. (Google StreetView)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse gemeenteraad wil noodoplossingen om de gevaarlijke verkeerssituatie bij de Zoomdam-rotonde aan te pakken, en volgt unaniem de oproep van VVD. De huidige fietskruising bij scholengemeenschap ‘t Rijks leidt sinds de herinrichting van de weg regelmatig tot ongevallen door een onoverzichtelijke verkeerssituatie. Het college belooft “zo snel als mogelijk” aan de slag te gaan, zegt wethouder Verroen. “De benodigde materialen zijn al besteld.” Een deskundig bureau voert inmiddels een onderzoek uit.

Het voorstel is een initiatief van VVD-raadslid Josita Delhez: “Verkeersveiligheid op de Zoomdam verdient nú actie”, is de oproep aan het Bergse college. Een motie vraagt de Bergse burgemeester en wethouders direct passende noodmaatregelen te nemen, waardoor de verkeersveiligheid op deze locatie. Daarnaast dient het college de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de uitgevoerde maatregelen en updates te geven van een externe onderzoek dat nu plaatsvindt.  De oproep draagt ook de handtekeningen van de fracties Belang van Bergen op Zoom, CDA, GBWP, Lokaal Realisme, Samen0164, SP en V-BoZ. Ook Bergs Collectief had de motie graag mede-ondertekend, zegt raadslid Piet van den Kieboom.

Geen expert spelen

“Er zijn ongelukken gebeurd en signalen gekomen vanuit de gemeenteraad en Jeugdraad”, zegt Selin Karar (GroenLinks). Eerder had haar partij, samen met GBWP, een raadsmotie ingediend voor meer fietsveiligheid. “Uiteraard moet de Zoomdam veilig worden”, benadrukt ze. “Maar we moeten als raad niet als expert willen spelen. Dat moeten we aan verkeerskundigen overlaten.” Lokaal Realisme constateert “dat er meer gevaarlijke rotondes zijn”, merkt Rian Govers-Gabriëls op.

Voorrang voor fietsen

En wát voor maatregelen moeten er dan komen? Karar wil meer voorrang voor fietsen in het verkeer, en daar dienen automobilisten in hun rijgedrag rekening mee te houden. Louis van der Kallen (BSD) ziet dat anders. “Ook fietsers houden zich niet aan de regels en rijden met drommen bij elkaar”, merkt hij op. “Ook die moeten hun gedrag aanpassen.” Van der Kallen spreekt zelfs over “de dictatuur van de fietsers.” En daar heeft Berend Doedens (D66) geen goed woord voor over. “We hebben hier één kruising waar de automobilist twee minuten langer moet wachten. Daar lig ik niet wakker van.” Het probleem wordt “wel heel erg groot gemaakt” ten gunste van de autorijders, zegt hij.

Urgentie

Wethouder Hans-Peter Verroen deelt “het gevoel van urgentie”, zo antwoordt hij de raadsleden. Hij heeft zelfs een schets van CDA/V-BoZ ontvangen voor een mogelijke verkeersaanpassing. “Deze zal ik doorgeven aan de verkeersambtenaren”, belooft Verroen.