Bergen op Zoom

College wil nieuwe omgevingsdialoog over ontwikkeling Mazairacterrein

Een artist impression van de Résidence Mazairac (Illustratie: AKM)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college van B&W zet voorlopig de rem op de bouwplannen voor Résidence Mazairac, de 12 etages hoge woonflat aan de Erasmuslaan. Wethouder Barry Jacobs wil dat éérst de dialoog met de omwonenden goed wordt gevoerd, voordat het college verdere stappen neemt bij de herontwikkeling van het terrein. De Bergse politiek reageert verdeeld op het besluit: de één is verheugd dat nu meer naar omwonenden wordt geluisterd, de anders verwijt het college zwalkend beleid.

Door: Han Verbeem

De voorgenomen bouw van de hoge woonflat heeft tot grote commotie geleid bij onwonenden. Tijdens de beeldvormende raadsvergadering van 7 januari werd duidelijk dat de er meer tegenstand is dan het college had verwacht, aldus woordvoerder Peter van der Graaf namens wethouder Jacobs. “Blijkbaar voelen niet alle omwonenden zich vertegenwoordigd door de klankbordgroep waarmee de projectontwikkelaar de gesprekken heeft gevoerd.” Deze zogeheten ‘omgevingsdialoog’ maakt deel uit van de procedures volgens de nieuwe Omgevingswet. Daarbij dient de ontwikkelaar vóóraf in overleg te treden met de buurt en daar de plannen op aan te passen.

Dialoog onvoldoende gevoerd

Achteraf blijkt dat de dialoog onvoldoende is gevoerd, constateert nu wethouder Jacobs. “Het college wil dat de omgevingsdialoog wordt voortgezet”, zo laat hij dinsdag weten. “Pas als dat is gebeurd en iedereen zijn zegje heeft kunnen doen wil het college hier verder naar kijken.” De gemeenteraad is overigens niet op de hoogte gesteld van de rem op de procedure. Wel heeft een aantal raadsfracties -waaronder PvdA, Samen0164 en Lijst Linssen- inmiddels technische vragen gesteld aan het college. Deze zijn vooral gericht op de ruimtelijke inpassing van de 40 meter hoge flat en de aansluiting bij de omgeving. Reinoud Krijnen (Samen0164) heeft het college daarbij bevraagd over de samenstelling van de participatiegroep en de controle daarop vanuit de gemeente.

Terug naar de tekentafel?

Fractieleider Joey van Aken van de PvdA is blij dat de plannen voorlopig in de ijskast zijn gezet en opnieuw het gesprek met de buurt wordt aangegaan. “Al ben ik minder te spreken over de communicatie vanuit het college. Het is bijzonder dat we dit als raadsleden weer via de media moeten vernemen.” Verder vraagt Van Aken zich af wat een hernieuwde dialoog nog toevoegt aan de standpunten. “En wat betekent dit voor de bouwplannen? Moeten deze weer terug naar de tekentafel?” Van Aken gaat ervan uit dat het college zijn fractie en de overige raadspartijen donderdag zal bijpraten, tijdens de algemene raadscommissie, en de gestelde vragen zal beantwoorden.

Niet de manier

Rian Govers-Gabriëls, fractievoorzitter van de Bergse VVD, is absoluut niet te spreken over de procedurele gang van zaken. Zij verwijt het college een gebrek aan visie. “We pleiten als VVD al jaren voor een duidelijke gebiedsvisie”, zegt ze. De noodzaak van zo’n visie is vooral gebleken na de eerdere problemen rondom de herontwikkeling van het oude Brandweerkazerneterrein aan de Westersingel. “Nu is er een ontwikkelaar die zijn nek uitsteekt met een mooi plan voor de stadsentree en een opwaardering van een verwaarloosd terrein en deze krijgt nu de deksel op z’n neus. Onvoorstelbaar hoe dit college omgaat met ondernemers”, aldus de liberale politica. “Dit lijkt me niet de manier hoe we als gemeente de nieuwe Omgevingswet moeten uitvoeren.”