Bergen op Zoom

Commotie om vergunningenstop provincie: ‘Dit lost niets op’

Om de Brabantse natuur te beschermen, geeft de provincie geen nieuwe vergunningen meer af voor bouwprojecten die zorgen voor stikstofuitstoot - en dat geldt voor vrijwel alle nieuwbouw. Daarmee komen belangrijke bouwplannen stil te liggen. (Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Brabantse provinciebestuur heeft besloten om per direct geen vergunningen meer toe te kennen, die leiden tot extra stikstofuitstoot. Daarmee wil de provincie de Brabantse natuur ontzien, die in een slechte staat verkeert. Maar de gevolgen van de vergunningenstop vallen zwaar bij belangenorganisaties en gemeentebesturen. Geen nieuwe woningen, geen kansen voor de landbouw en een rem op de Brabantse economie. “Het middel is erger dan de kwaal. Dit lost niets op.”

Natuurorganisaties zijn blij met het provinciale besluit, al komt het voor natuurbeheerder Wim de Haan, van IVN Groene Zoom wél aan de late kant, “Dit had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren”, zegt hij. Brabant lijdt onder de stikstofneerslag, veel kwetsbare vegetaties zijn al verdwenen, “Uiteindelijk herstelt de natuur zich altijd. Maar dat heeft tijd nodig”, zegt De Haan. Zichtbare effecten van de vergunningenstop voor de natuur zijn daarom op korte termijn niet te verwachten.

Op slot

Voor bouwsector en voor de landbouw heeft het besluit wél ingrijpende gevolgen, stellen de CDA’ers in de Brabantse waterschappen. Zij vragen hun partijgenoten in de Provinciale Staten om in te grijpen en de maatregel terug te draaien. “Door dit besluit worden grote delen van Brabant op gebied van woningbouw, infrastructuur, landbouw en natuur op slot gezet met grote gevolgen voor bedrijven en inwoners zonder dat hen enig perspectief wordt geboden”, aldus CDA-waterschapbestuurder Lian Korst.

Ook voor de waterschappen heeft dit grote gevolgen, benadrukt ze. “Bij dit besluit zijn de waterschappen niet meegenomen in de uitvoering van dit besluit, terwijl waterschappen een belangrijke schakelfunctie hebben bij de aanpak van de problemen en de oplossingen daarvan.”

Geschrokken

Wethouder Joey van Aken reageert geschrokken op het besluit. Samen met zijn collega Joost Pals is hij verantwoordelijk voor volkshuisvesting en de bouw van nieuwe wijken zoals Spaanse Scharen, maar ook wijkvernieuwingen in Bergen op Zoom-Oost. “Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor nieuwe bouwplannen maar ook voor onderhoud aan wegen en andere openbare werken. Als we niet kunnen bouwen komen er geen woningen voor jongeren die nu nog noodgedwongen thuis blijven wonen, of voor mensen die dringend een woning nodig hebben zoals mensen in een scheiding, Maar we willen éérst in kaart brengen wat wel en niet mogelijk is”, zegt hij in een eerste reactie.

Zo is niet duidelijk of de vergunningenstop ook betrekking heeft op al lopende projecten, of alleen op nieuwe aanvragen. Bovendien is de Brabantse Wal niet verantwoordelijk voor de stikstof die neerslaat in de natuurgebieden. Deze uitstoot komt voornamelijk uit het havengebied van Antwerpen.