Bergen op Zoom

Cultuurbedrijf en Bibliotheek Het Markiezaat gaan samenwerken

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Het gemeentelijk cultuurbedrijf en basisbibliotheek Het Markiezaat gaan samenwerken per 1 januari 2017. De afgelopen maanden liep een haalbaarheidsonderzoek, wat uitwijst dat er een goede basis is voor samenwerking.

De komende tijd gaat het college kijken hoe deze samenwerking er precies kan gaan uitzien. Dit moet voor het nieuwe jaar duidelijk zijn. Eén ding is zeker: beide partijen hebben veel gemeen. Zowel de bibliotheek als het cultuurbedrijf hebben als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.

Cees Meijer, directeur van het Cultuurbedrijf vertelt wat er uit zo’n samenwerking kan ontstaan: “Door samen te werken kunnnen we onze inwoners beter vinden en betrekken. Door onze dienstverlening op elkaar af te stemmen kunnen we hierin nog een stap verder gaan.” 

De samenwerking is ook een stap in de goede richting als het gaat om de bezuiniging van 3,5 ton op cultuur. “We verwachten een effiëntieslag te kunnen maken in de bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen we een kwalitatieve slag maken, met name door integrale samenwerking richting en met het onderwijs” ,stelt wethouder Arjan van der Weegen, die ook bezig is met een onderzoek naar een eventuele samenwerking tussen de Fitfabriek en Zwembadengroep de Schelp. 

Meer hierover in ZuidWestUpdate op de radio en maandag op tv.