Oudenbosch

Cultuurminnend Halderberge uitgenodigd voor startbijeenkomst visie op cultuur

Foto: Wikimedia - Wikifrits

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Het cultuurbeleid van de gemeente Halderberge is aan een update toe, vindt het college van burgemeester en wethouders. Daarom wordt een nieuwe visie opgesteld, met input van de inwoners. Die zijn van harte welkom op een bijeenkomst waarbij ze worden uitgedaagd om mee te denken over wat er anders en beter kan.

Op maandag 19 juni houdt de gemeente om 19.30 uur een startbijeenkomst, in de raadzaal van het gemeentehuis in Oudenbosch. Die avond moet cultuur in brede zin besproken worden, dus ook kunst en cultuurhistorie komen aan bod. Halderberge ziet al die vormen als “integrale onderdelen van de samenleving”, zo meldt de aankondiging.

Elkaar versterken

Tegelijk wordt de vraag gesteld of inwoners het aanbod in hun gemeente wel kennen, en andersom; of aanbieders van cultuur de Halderbergenaren wel bereiken. Daarnaast wil de gemeente helder krijgen of de beschikbare regelingen wel bekend zijn.

Het idee is om die avond in gezamenlijkheid te kijken naar het versterken van elkaar en het aanbod. De opgehaalde ideeën worden verzameld en gebruikt om een nieuwe visie en gemeentelijk beleid op te stellen. Wie er die avond een bijdrage aan wil leveren dient zich wel vooraf per e-mail aan te melden.

Wat:                     startbijeenkomst visie op cultuur

Waar:                   raadzaal gemeentehuis, Parklaan 15 Oudenbosch

Aanvang:            19.30

Aanmelden:        via e-mail aan [email protected]  (graag met vermelding van het aantal personen)