Bergen op Zoom

D66 wil aandacht voor historie en natuur bij Nieuwe Vesting

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

D66 in Bergen op Zoom wil aandacht voor de cultuur historie in De Nieuwe Vesting. Ook wil de partij graag meer rekening houden met de natuur in het nieuwbouwplan. D66 stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders.

De politieke partij D66 wil het nieuwbouwplan De Nieuwe Vesting evalueren. De nieuwe wijk is ongeveer voor de helft gebouwd. D66 wil bekijken of er voor de rest van de bouw aanpassingen nodig zijn. Vooral omdat er de afgelopen jaren veel veranderd is, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch rijden en klimaatmaatregelen. Ook wil D66 aandacht voor de geschiedenis van het gebied.

D66 wil graag weten wat er in het eerste deel van de bebouwing fout is gegaan en of dat anders aangepakt gaat worden in de komende bouwfase. Ook vraagt de partij zich af hoe de bestaande schoorsteen van de vroegere Nedalco-fabriek wordt ingepast in de bouwplannen. En wanneer de historische bruggen over de havens worden opgeknapt.

De partij wil ook weten of de gemeente Bergen op Zoom rekening houdt met de toename van elektrische auto’s en de parkeermogelijkheden. Ook de klimaatcrisis roept vragen op bij D66. Ze wil weten wat de gemeente doet tegen de hittestress die in steden vaker voor gaat komen en wat er gedaan wordt om de klimaatveranderingen op te vangen.

D66 stelt voor om bij nieuwbouw over te gaan tot natuurinclusief bouwen. Daarbij worden voorzieningen aangebracht aan nieuwe gebouwen, die goed zijn voor planten en dieren. Denk aan ingebouwde nestkasten voor vogels of vleermuizen, of het gebruik van kalkhoudende mortel voor muurplanten. “Natuurinclusief ontwikkelen kan een flinke boost geven aan biodiversiteit in de stedelijke omgeving en overlast van plaagdieren reduceren,” aldus de partij. Ze wil weten of Bergen op Zoom bekend is met natuurinclusief bouwen en of ze dat wil gaan gebruiken.