Roosendaal

De (sloop)kogel is nog niet door de monumentale St. Janskerk

Kitty Joachems Kitty Joachems

Al in 2021 werden de eerste plannen gepresenteerd voor de Roosendaalse St. Jan. De kerk moet een culturele hotspot worden. “Dat zijn plannen die onze partij toejuicht”, zegt raadslid René van Broekhoven namens de Roosendaalse Lijst. “Maar we maken ons ook zorgen over het monumentale karakter en het erfgoed.”

Samen met partijgenoot Sjef van Dorst uit hij zijn zorgen in een aantal schriftelijke vragen aan het college. In de kerk komen voorzieningen en ruimtes voor gebruikers, zodat het gebouw straks een multifunctioneel karakter heeft. De Roosendaalse Lijst vindt dat de karakteristieke eigenschappen intact moeten blijven. In Het Fractiehuis licht Van Broekhoven zijn zorgen toe: “we zijn al veel verloren in Roosendaal qua erfgoed, dus we zijn toch wel zuinig op dat wat we nog wel hebben.”

Rijksdienst en bisdom

Het pand is niet van de gemeente Roosendaal maar zij spelen wel een faciliterende rol. Bovendien beslist de gemeente over het al dan niet verlenen van de vergunning. Daarbij vragen zij onder andere advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het bisdom Breda.

Bouwtechnische aanpassingen

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staat volgens Van Broekhoven positief tegenover de plannen maar komt wel met adviezen. “Dat zijn hele specifieke zaken over bouwtechnische aanpassingen die je zou kunnen doen om het karakter van het pand te behouden en toch rekening te houden met het feit dat je daar iets wil organiseren”, aldus Van Broekhoven. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseert de gemeente om de vergunning niet af te geven als de adviezen om wat voor reden dan ook niet kunnen worden opgevolgd.

Beeldbepalend

“Die vergunning is wel afgegeven en nu vraagt onze partij zich af of er wel rekening is gehouden met al die adviezen”, legt Van Broekhoven uit. “Daarom hebben we vragen gesteld. Uit de antwoorden maken we op dat slechts een deel van de adviezen is overgenomen.” Volgens hem zegt de gemeente in het antwoord niet welke adviezen wel en welke niet zijn overgenomen. “De gemeente zegt wel dat de businesscase geen stand kan houden als ze alle adviezen zouden opvolgen. Als ik dat lees dan denk ik dat geld en het financiële belang prevaleren. En dat is zeker geen onbelangrijke factor maar we willen ook graag dat zo’n beeldbepalende plek in Roosendaal zijn karakter behoud. Dus daar maken we ons wel een beetje zorgen om”, aldus Van Broekhoven.

In de wind geslagen

Van Broekhoven heeft de adviezen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gelezen. “Het is niet zo dat ze zeggen dat het allemaal niet mag. Ik lees juist dat ze wel degelijk mee hebben gedacht hoe je dat op een goede manier kunt doen”, stelt hij. “Als een belangrijke groep experts op die manier adviezen geeft en die lijken in de wind te worden geslagen dan bevreemdt ons dat wel.”

Vervolgvragen

Met de antwoorden van de gemeente op zak gaan Van Broekhoven en Van Dorst in overleg met de rest van hun fractie. “We duiken er verder in en zullen ook nog wel contact opnemen met de Rijksdienst om uit te zoeken hoe zij hiernaar kijken en of alles in goed overleg met elkaar is afgestemd”, zegt Van Broekhoven. “Mogelijk komen we daarna met vervolgvragen.”

Luister hier naar het interview met René van Broekhoven (Roosendaalse Lijst) in Het Fractiehuis op ZuidWest FM.