Bergen op Zoom

De vervuiler betaalt lang niet overal

Foto: buurtbewoner Rob de Vos

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Zwerfvuil is een grote maatschappelijke ergernis. De samenleving reageert vaak vooral richting de gemeentelijke organisatie als er weer eens troep op straat of in het groen ligt. En die komt soms wel, soms niet meteen opruimen. De kosten zijn vervolgens voor ons allemaal. Maar wordt er ook wat aan de oorzaak gedaan?

Onlangs was het weer raak in de Bergse Kastanjelaan. Buiten geplaatste vuilcontainers waren overvol, dus werd de rest van het afval er maar naast gezet. Gevolg? Een hoop troep op straat, aan beide zijden van de weg. Bepaald niet voor het eerst en omwonenden vrezen dat het ook niet voor het laatst zal zijn.

Niet genoeg afvalbakken

De overvolle bakken komen van twee panden waarin arbeidsmigranten wonen. In beide huizen verblijven vier volwassenen die er grotendeels apart leven, slapen en eten. Gezamenlijk produceren ze veel meer afval dan een gemiddeld gezin maar er zijn geen extra containers voor ze beschikbaar gesteld door de verhuurder. Meer afvalbakken in gebruik hebben kan, maar er hangt een prijskaartje aan en omwonenden vermoeden dat het daarom niet gebeurt.

Melden via app werkt niet

Rob de Vos is één van de buurtgenoten die de troep meer dat zat is. Hij meldt het iedere keer opnieuw in de BuitenBeter app maar er gebeurt dan niets. Soms ruimen omwonenden de rommel dan maar weer op. De eigenaren van de betreffende panden en de tijdelijke huurders kijken er in ieder geval niet naar om. Er is al eens een wijkagent met iemand van WijZijn Traverse binnengestapt bij de arbeidsmigranten maar dat heeft weinig nut. Een half jaar later wonen er weer andere mensen.

Afvalboa

Nadat we als redactie bij de gemeente om een reactie vroegen naar aanleiding van dit verhaal, werd de troep meteen geruimd. Een woordvoerder laat weten dat de afvalboa gevraagd was er naar te kijken. “Dus het heeft in ieder geval onze aandacht.” De meldingen die bewoner De Vos steeds deed via BuitenBeter zijn bij de gemeente niet bekend. Die komen daar dus duidelijk niet aan.

Rekening voor de pandeigenaar

Op de vraag of er ook wel eens met eigenaren of verhuurders van panden wordt gesproken over dit soort structurele vervuiling is door de gemeente nog geen antwoord gegeven. De Vos vindt dat de vervuiler dient te betalen. En dan bedoelt hij niet de arbeidsmigranten maar de pandjesbaas die vier mensen in een rijtjeshuis onderbrengt. Nu zijn de kosten van het opruimen voor de gemeenschap. Tenminste, áls er een boa of ophaaldienst op een melding van dit soortzwerfvuil afkomt.

Foto: buurtbewoner Rob de Vos