Roosendaal

Deadline scenario’s Gastelseweg niet gehaald, burgemeester belooft dat ze alsnog komen

De Poolse super aan de Gastelseweg blijft de gemoederen bezig houden.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

In december 2023 gaf de Roosendaalse gemeenteraad een opdracht mee aan burgemeester Han van Midden. Het maatregelenplan dat eerder was doorgevoerd voor de problemen rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg was niet genoeg. Nog voor zijn vertrek in mei moest hij met aanvullende voorstellen komen. Afgesproken werd dat deze er voor 1 april zouden zijn. Tot grote teleurstelling van het buurtcomité werd dit niet gehaald. Inmiddels heeft Van Midden beloofd dat er alsnog wat komt.

Uit mailwisseling van bewoners met een aantal raadsleden bleek tijdens het paasweekend dat ze behoorlijk baalden van het feit dat er geen concrete voorstellen werden bekendgemaakt voor de afgesproken datum. Andy Knobel, woordvoerder van het comité beschreef dat het voelde als de zoveelste keer het spreekwoordelijke deksel op de neus. Twee weken geleden al waren enkele raadsleden aangeschreven met de vraag of er inmiddels iets bekend was. Daar kwam geen enkele reactie op.

Uiterst korte reactie

Tijdens het paasweekend werd opnieuw per mail contact gezocht met de raadsleden Nicole Roeken, Wilbert Brouwers en Björn Rommens. Deze keer pakten ze de handschoen wel op. In een korte telefonische reactie liet Brouwers weten dat hij voornemens was er de burgemeester op aan te spreken. Zo ver hoefde het niet te komen.

Zelf stelden we ook redactionele vragen. Daar kregen we in eerste instantie een uiterst kort antwoord op van een gemeentelijke voorlichter: “Burgemeester Van Midden informeert de raad nog voor zijn vertrek (30 mei 2024).”

Toch nog iets meer uitleg

Later die middag kregen de bewoners echter ook nog een bericht van de burgemeester dat iets langer is:

Beste bewoners van de Gastelseweg,

Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad mij gevraagd om alle mogelijke scenario’s uit te werken om de overlast aan de Gastelseweg te beëindigen en de raad uiterlijk 1 april hierover te informeren. Het kost meer tijd om de scenario’s zorgvuldig uit te werken. Ik beloof u dat ik voor mijn vertrek de gevraagde scenario’s voor zal leggen aan de gemeenteraad en zal u hierover informeren zodra dit zover is.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en hoop op uw begrip hiervoor.

Hartelijke groet,

Han van Midden

Reactie bewoners

Namens het bewonerscomité laat Andy Knobel weten dat de teleurstelling zich niet beperkt tot de niet gehaalde datum. Er is namelijk nog niets bekend over wat de mogelijke scenario’s zijn die voorgelegd gaan worden aan de raad, laat staan of die echt een einde kunnen maken aan de al tien jaar durende overlast. “Het vertrouwen daarin ebt zo wel een beetje weg”, vertelt Knobel. “Als er echt iets goeds komt is dat natuurlijk mooi”, zegt hij er ter nuancering wel bij.

De vrees is vooral dat het toch nog een kwestie van een lange adem wordt. Van Midden kan kort voor zijn vertrek weliswaar voorstellen doen aan de gemeenteraad maar daarna is hij wél weg. Of de daadwerkelijke oplossing er tussen zit moet nog blijken en als dat al zo is zal het door anderen moeten worden opgepakt. Mocht dat op het bordje van de nieuwe burgemeester komen, die vast eerst ingewerkt moet worden, dan vreest het buurtcomité dat het opnieuw veel geduld gaat vragen. “De onzekerheid neemt in die zin alleen maar toe”, vat Andy de zorgen samen.