Bergen op Zoom

Deel politiek Bergen op Zoom wil bredere discussie over afval

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Lijst Linssen, D66 en PvdA willen een bredere discussie over de toekomst van de afvalverwerking in Bergen op Zoom. Dat schrijven ze in een brief aan de rest van de gemeenteraad.

De 3 partijen zijn bang dat er nu steeds over kleine delen van het afvalplan wordt gepraat. Het lijkt hen beter het totaalplaatje te bekijken. Op 2 oktober is er een commissievergadering waarin gepraat wordt over het afvalstoffenbeleidsplan. Maar dan gaat het alleen over hoe vaak het afval wordt opgehaald.

Volgend jaar moet er een compleet nieuw beleidsplan gemaakt zijn. De overheid stelt hogere eisen om de hoeveelheid restafval te verminderen. En dat moet de gemeente dus gaan regelen.

Nog veel vragen over afvalplan

Lijst Linssen, D66 en PvdA hebben nog veel vragen over een nieuw afvalplan. Bijvoorbeeld of je de doelen kunt halen, zonder vervelende gevolgen. Of over de contracten die er zijn met  afvalbedrijven en of je die nog kunt veranderen als dat nodig is. De partijen vinden het belangrijk dat je al die punten en vragen meeneemt in de discussies.

De partijen willen weten of de rest van de gemeenteraad ook liever een bredere discussie wil over het afval. Als dat zo is, kunnen ze burgemeester en wethouders vragen een completer voorstel te doen. Zo’n completer voorstel kan dan de komende maanden in z’n geheel worden besproken. En dan kan er een raadsvoorstel komen. Nu kan dat niet en is er alleen ruimte om stukjes van het afvalbeleid te bespreken.

“Afgewogen oordeel en besluit”

Volgens de partijen is het ook voor burgemeester en wethouders fijner om het grote geheel in één keer uit te werken. “Omdat er zodoende een afgewogen oordeel en besluit uit voort kan vloeien,” aldus Lijst Linssen, D66 en de PvdA. Maar dan moet dus eerst een meerderheid van de gemeenteraad ook zo’n bredere discussie willen.