Bergen op Zoom

Demmers wil binnenstadsbieb naar voormalig V&D-pand: ‘Dit is mijn droom’

Het oude V&D-gebouw na de renovatie. In het bovendeel zijn woningen, de begane grond staat leeg. In 2015 sloot het warenhuis V&D na ruim 60 jaar de deuren.

Han Verbeem Han Verbeem

Wethouder Letty Demmers heeft een droom. Een droom waarin de begane grond van het gerenoveerde vroegere V&D-winkelpand na jaren leegstand een nieuwe bestemming krijgt, als maatschappelijk informatiecentrum. Daarin zou onder meer de binnenstadsbieb een plek moeten krijgen, die nu nog is gevestigd in de Kortemeestraat. En tegelijk biedt de nieuwe locatie onderdak aan tal van andere informatiediensten, zoals de VVV. Maar éérst is er geld nodig én een uitgewerkt plan. Daar gaat een werkgroep mee aan de slag, zegt Demmers.

Audio: Letty Demmers over haar droom: een informatie-hub in de oude V&D.

De huidige openbare bibliotheek in de Bergse binnenstad zit deels in een voormalig winkelpand aan de Kortemeestraat, dat aan de achterzijde overgaat in het koetshuis van Het Markiezenhof. De lopende huurovereenkomst eindigt over twee jaar. Daarna zou de verhuizing kunnen plaatsvinden.

Geen winkels voor te vinden

De oppervlakte van de bieb bedraagt nu duizend vierkante meter, de begane grond van het vroegere V&D-pand is een keer zo groot. “We willen graag de detailhandelsbestemming van dit gebouw afhalen”, zegt Demmers. Enkele jaren geleden zijn de verdiepingetages al omgebouwd tot woningen, in het gelijkvloerse gedeelte zou opnieuw een warenhuis of ander grootwinkelbedrijf moeten komen. Maar pogingen om een geschikte winkel te vinden lopen telkens op niets uit. “Er zijn gewoonweg geen winkels voor te vinden.”

Subsidie

Daarmee is de tijd gekomen om te kijken naar andere gebruiksmogelijkheden van deze ruimte, merkt de wethouder op. Daarvoor zijn gelden beschikbaar bij het Rijk en de provincie, als tegemoetkoming in de kosten. “We dienen een aanvraag voor een dergelijke subsidie in, dat moet al op korte termijn”, zegt ze. Het gebouw is overigens géén gemeentelijk eigendom. Daarom is ook medewerking van de pandeigenaar noodzakelijk. Maar ook die is gebaat bij een invulling van de ruimte.

Niet bij dromen alleen

Letty Demmers hoopt dat het niet bij dromen alleen blijft. Zij ziet grote voordelen in de herbestemming van de vroegere V&D-winkelruimte – op loopafstand van het Bergse NS-station. Het is aantrekkelijk voor een nieuw, jonger bezoekerspubliek. En in het kielzog van de verhuizing zouden zómaar andere initiatieven in de omgeving kunnen ontstaan. En bovenal komt er een einde aan een periode van langdurige leegstand in dit deel van de binnenstad.