Moerdijk

Deze gemeenten krijgen vijftig miljoen euro door windpark op zee

Het windmolenpark op de Noordzee

Het windmolenpark op de Noordzee

bron: Omroep Brabant bron: Omroep Brabant

Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout krijgen een flinke zak geld van het Rijk. De vier gemeenten mogen vijftig miljoen euro verdelen. Het gaat om een compensatie voor de gevolgen van het transport van stroom van een windpark op zee naar land.

De gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Geertruidenberg krijgen ieder 11,7 miljoen. De gemeente Oosterhout 4,3 miljoen euro. Voor de gemeente waar uiteindelijk de aansluiting op het netwerk wordt gebouwd is extra 9 miljoen gereserveerd.

Voor de landaansluiting van windpark Nederwiek 3 op de Noordzee zijn in de regio een groot converterstation en ondergrondse elektriciteitskabels nodig. “Niemand staat te springen om zo’n aansluitstation in zijn gemeente”, biecht wethouder Guus Beenhakker van Oosterhout op. Maar omdat het elektriciteitsnet in heel Nederland overbelast is, ziet hij de noodzaak ervan: “Als Oosterhout de handigste locatie daarvoor blijkt te zijn, dan werken we eraan mee. Het is van nationaal belang.”

Verdeelsleutel

De vier gemeenten hebben locaties aangedragen voor het converterstation dat zo’n 5,5 hectare grond in beslag neemt. Geertruidenberg en Moerdijk zijn ook in beeld als mogelijke plek waar de stroomkabels vanuit zee aan land komen. Hoeveel geld een gemeente krijgt, is afhankelijk van het aantal voorgestelde locaties.

Een voorbeeld van een converterstation van 5,5 hectare (impressiefoto Gemeente Oosterhout)

“De regio Moerdijk is belangrijk voor de energietransitie in Brabant. Alle ontwikkelingen op dit gebied hebben consequenties voor de leefbaarheid van de inwoners. Fijn dat het Rijk dit ziet en geld ter beschikking stelt, zodat we samen de gevolgen voor de leefbaarheid kunnen opvangen’, vertelt provinciebestuurder Bas Maes bij Omroep Brabant.

Leefbaarheid

Het bedrag dat de gemeenten krijgen, moet worden besteed aan leefklimaatprojecten. Oosterhout krijgt bijvoorbeeld ongeveer 4,3 miljoen euro, dat de gemeente onder meer wil gebruiken voor een flinke opknapbeurt van de wijk Dommelbergen. Verder moet de in de jaren ’80 gebouwde sporthal Arkendonk energieneutraal worden.

De voorkeurslocatie van het converterstation en het traject voor de elektriciteitskabels worden eind 2024 tijdens een inspraakprocedure onder leiding van stroomnetwerkbeheerder TenneT bepaald. Het is de bedoeling dat het windpark in 2030 kan worden aangesloten op het hoogspanningsnet.