West-Brabant

Dijkgraaf: ogen niet langer sluiten voor klimaatverandering

Foto: Esmeé van den Heuvel

Han Verbeem Han Verbeem

Kees-Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta, vindt dat in West-Brabant méér gedaan moet worden om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Want ook al is het een wereldwijd probleem, de oplossingen beginnen dicht bij huis – zo stelt hij. “De effecten van klimaatverandering worden snel zichtbaar. Voor het derde jaar op rij hebben we een zeer droge zomer en dat is naar verwachting de komende jaren niet anders.”

Door: Esmée van den Heuvel

Het klimaat verandert in snel tempo en de gevolgen worden meer en meer zichtbaar, aldus De Vet. “Voor het derde jaar op rij hebben we een zeer droge zomer en dat is naar verwachting de komende jaren niet anders.” Ons land, en ook westelijk Brabant, krijgt te maken met extremer weer. “Zoals hittestress, hoosbuien, maar ook zeespiegelstijging en toenemende verzilting.”

Nieuwe tijd

Het waterschap is een overheidsorganisatie voor waterbeheer, waarvan de dijkgraaf bestuursvoorzitter is. In totaal kent Nederland 21 waterschappen. De Brabantse Delta omvat het westelijk deel van Brabant, tot aan Tilburg. De Vet heeft inmiddels zijn eerste duizend dagen in zijn functie als dijkgraaf achter de rug waarbij de invloeden van de klimaatwijzigingen meer dan ooit zichtbaar zijn geworden. Zo is het stroomgebied van Brabantse Delta geconfronteerd met langdurige droogte en tropische hitte. Zowel de warmte- als neerslagrecords volgen elkaar op. Ook is duidelijk dat de komende decennia de zeespiegel verder zal stijgen.

Klimaatrobuuste toekomst

Een nieuw tijdperk is aangetreden, constateert De Vet, waarbij de regio zich sterk dient te maken voor een klimaatrobuuste toekomst. “Een toekomst vol uitdagingen, maar ook kansen, waarin samenwerken het sleutelwoord is.” Gemeenten en provincie moeten zich bewust zijn dat de steden op een andere manier ingericht moeten worden. De Vet:  “Drie seizoenen van droogte, waarin veel partijen een afzonderlijk stukje verantwoordelijkheid hebben, leren ons dat een grondige aanpak nodig is voor de komende tijd.” Maar ook is samenwerking nodig met het bedrijfsleven, en met nutsbedrijven zoals drinkwaterleveranciers.

Mijlpaal

Na de ‘duizend dagen’, die de dijkgraaf beschouwt als een mijlpaal, wil hij zich inzetten om het waterschap meer eigen te maken van de samenleving. “Het waterschap moet ‘ons waterschap’ worden: van de inwoners en bedrijven in ons werkgebied.” De samenleving gaat ook buiten de regionale grenzen van het schap, namelijk binnen de Zuidwestelijke Delta; dit omvat -naast het meest westelijke deel van Brabant- ook het gebied van provincie Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden.

Wake up call

Juist binnen deze regio is het van belang om bestuurlijk de handen inéén te slaan. Voor De Vet is zijn oproep dan ook een ‘wake up call’ naar de samenleving. “Ik voel de urgentie en een wake-up call om nu onze verantwoordelijkheid aan te scherpen en Midden- en West-Brabant sneller klimaatrobuust te maken. Juist als je nú dijkgraaf bent, heb je geen tijd te verliezen.”