Bergen op Zoom

Dit zijn de nieuwe plannen voor ’t Ketrientje in Bergen op Zoom

Het nieuwbouwplan uit 2018. © TanteLouise

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Er komen 189 zorgappartementen en 43 koopappartementen in het leegstaande zorgcentrum Catharina, oftewel ’t Ketrientje. Dat is het plan van TanteLouise en bouwbedrijf De Nijs-Soffers.

Het pand aan het Sint Catharinaplein werd in december 2014 dichtgetimmerd. Eerdere plannen om een invulling aan het pand te geven zijn op niets uitgelopen. Ook bouwkundig gezien is het niet meer te renoveren. In overleg met diverse partijen is nu besloten het pand te slopen en een nieuw verzorgingshuis te bouwen.

Koopappartementen

Van het oude gebouw zal alleen de kapel blijven staan. Onder de nieuwbouw komt een parkeergarage, bedoeld voor de bewoners van de koopappartementen. Ook het personeel van TanteLouise kan daar parkeren. Deels wordt het complex een verzorgingshuis en komen er appartementen voor mensen die somatische zorg nodig hebben. De 43 koopappartementen moeten deels de plannen financieren.

De plannen zijn donderdag gedeeld met de direct omwonenden. Naar verwachting zal het nieuwe zorgcomplex eind 2021 opgeleverd worden.