Geen regio geselecteerd

Door het riet de Binnenschelde niet meer zien

Redactie Redactie

Grote en blijvend groeiende rietkragen doemen op aan de waterkanten van de Binnenschelde. Aan de Oostplaat en waterkant aan de Binnenschelde is zelfs al jaren geen onderhoud gepleegd. Dit brengt veel overlast met zich mee.

De rietjungle is een verzamelplaats geworden voor vuil, natuurlijk afval en dode vogels en vissen. Dit veroorzaakt stank. Met name met warm weer. Ook in de zomertijd is het een rietkraag van meters breed, zodat bijvoorbeeld de aangelegde steigers er nutteloos bijliggen. De Bergse Sociaal Democraten maakt zich sterk voor de omwonenden. Er is een brief gestuurd naar het college. Zij vragen of de burgemeester en wethouders op de hoogte zijn van de actuele situatie. De BSD onderzoekt ook of er zicht is op enig onderhoud.