Bergen op Zoom

Door rood rijdende automobilisten op Antwerpsestraatweg aanpakken

Foto: © Google Maps

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Er zijn te veel automobilisten die op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom door rood rijden. De gemeente moet ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Dat vindt D66. De partij stelt er daarom vragen over aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom.

D66 in Bergen op Zoom maakt zich zorgen over het grote aantal automobilisten dat door rood rijd op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. Er staan verkeerslichten in de buurt van de Stalen brug en cafetaria Borgvliet, zodat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Maar volgens D66 trekken te veel automobilisten zich niets aan van het rode licht.

Wijkagent zag veel overtredingen

“Enkele weken terug is er door de wijkagent intensief gehandhaafd en heeft deze ook moeten constateren dat door rood rijden hier eerder de norm is dan de uitzondering,” schrijven D66-raadslid Ufuk Cuman en burgerraadslid Berend Doedens aan burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom. “Dit heeft dus niet het gewenste effect gebracht, maar wellicht wel duidelijk gemaakt wat de ernst van de situatie is. Wat betreft onze fractie is ingrijpen nodig.”

D66 vindt de situatie gevaarlijk. “Beide oversteekplaatsen worden met name in de ochtend veelvuldig gebruikt door kinderen op de route naar school.” De partij wil daarom dat de gemeente Bergen op Zoom meer doet om de oversteekplaatsen veilig te maken. “Is het aanbrengen van flankerende maatregelen zoals bebording of attentieverhogende markering een mogelijke oplossing?” vraagt D66 zich af.

Is er geld om verkeersveiligheid te verbeteren?

De partij wil weten of de gemeente cijfers heeft over het aantal ongelukken en bijna-ongelukken bij de twee verkeerslichten. En of er contact is met de wijkagent over de automobilisten die door rood rijden. Ook vraagt D66 hoeveel geld er beschikbaar is om gevaarlijke verkeerssituaties, zoals op de Antwerpsestraatweg, aan te pakken.