Roosendaal

Drugsbeleid Roosendaal moet verbeterd worden

Redactie Redactie

Het drugsbeleid in de gemeente Roosendaal is onderzocht door de Jongerenraad Roosendaal. In 2011 werd besloten dat de gemeente Roosendaal coffeeshops niet mag gedogen. Na zeven jaar vond de Jongerenraad dat het tijd was om dat beleid te evalueren en hebben zij een enquête opgesteld. Deze enquête heeft honderdvijftig serieuze reacties gehad.

Uit de resultaten is gebleken dat ruim de helft van de respondenten thuis of bij vrienden drugs gebruiken en een kwart op festivals. Bijna alle respondenten gebruiken dan cannabis maar ongeveer de helft gebruikt (ook) weleens XTC/MDMA. Ruim de helft krijgt de drugs via vrienden, net iets meer dan een kwart via straathandel en net iets onder een kwart haalt de drugs in een coffeeshop.

Ongeveer driekwart van de respondenten heeft gezegd dat ze liever drugs willen kopen in een coffeeshop omdat dit veiliger en legaler is. Zij willen dan ook graag dat er minstens 1 coffeeshop wordt toegelaten in Roosendaal. Volgens hun zorgt het huidige drugsbeleid ervoor dat drugscriminaliteit toeneemt, het sluiten van coffeeshops niet automatisch leidt tot een veiligere omgeving en dat drugs nu veel te makkelijk en snel op straat te krijgen zijn.