West-Brabant

Duurzaamheidscongres: de ambitie en de wil is er

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Breda International Airport stond maandag geheel in het teken van circulair ondernemen. En dat is niet toevallig, want het was ook de Dag van de Duurzaamheid. Vele bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden waren aanwezig om elkaar te inspireren, enthousiasmeren en te motiveren.

Op het congres Winst door Duurzaamheid kwam duidelijk naar voren dat de ambitie en de wil er is om samen duurzaam aan de slag te gaan. Voor sommige ligt de uitdaging nog wel in het ook echt gaan doen.

Gedurende de gehele dag stonden er overal informatiestands van organisaties en bedrijven die de bezoekers graag wilden vertellen over hun product of ontwikkeling. Verder kon men deelnemen aan inspirerende interactieve workshops. André Kuipers sloot de dag af met een lezing over energie en duurzaamheid in de toekomst.

De regionale DuurzaamheidsTOP is georganiseerd door de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal, Waterschap Brabantse Delta en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Een samenwerking waar positief op teruggekeken wordt. “Ik ben zeer tevreden met de hoge opkomst. Met alleen bestuurlijk draagvlak komen we er niet. Als ik zie hoe het bedrijfsleven, onderwijs en betrokken burgers vandaag vertegenwoordigd zijn, dan geeft dat een goed gevoel. Ook zij moeten goed aan tafel komen”, aldus wethouder Yvonne Kammeijer van gemeente Bergen op Zoom.