Bergen op Zoom

Een acht voor Bergse uitvoering Wmo, maar: ‘We leunen niet achterover’

Han Verbeem Han Verbeem

Bergen op Zoom scoort goed met de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dat blijkt uit het onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. De Wmo biedt ondersteuning aan inwoners die zijn aangewezen op zorgvoorzieningen, uiteenlopend van huishoudelijke hulp tot aanpassingen in de woning. Het onderzoek richt zich op de ervaringen in 2022.

Wethouder Joey van Aken over het Wmo-tevredenheidsonderzoek.

De tevredenheid over het contact met de gemeente is hoog, constateert wethouder Joey van Aken. “De mensen ervaren dat ze serieus worden genomen door de medewerker.” De bevraagde cliënten beoordelen het contact met de Wmo-adviseur met een 7,9: oftewel een krappe acht als rapportcijfer. “Een mooi resultaat maar we gaan niet achterover leunen”, zegt Van Aken. De gemeente gaat voor een 8,5 of zelfs en 9.

Kwaliteit van leven

Daarnaast geeft 80 procent van de ondervraagden aan een betere kwaliteit van leven te ervaren door de ondersteuning die zij ontvangen. Van alle cliënten is 85 procent tevreden over de hulp die ontvangen wordt.