Bergen op Zoom

Einde in zicht voor fontein Binnenschelde: ‘Gezondheidsrisico’s te groot’

Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Han Verbeem Han Verbeem

De fontein in de Binnenschelde -bij aanleg in 2010 nog de grootste van Nederland- verdwijnt. Het Bergse college heeft besloten de al jaren stilliggende fontein te verwijderen. “De gezondheidsrisico’s zijn te groot”, zegt wethouder Hans Peter Verroen. In juni 2019 is de fontein, op advies van Waterschap Brabantse Delta,  buiten werking gesteld vanwege de mogelijke verspreiding van blauwalg.

Ook het waterkunstwerk op de Parade moet het veld ruimen. Volgens Verroen zijn de waterwerken aan einde van levensduur door “technische mankementen en die niet simpelweg verholpen kunnen worden.” Doordat de fonteinen ook gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen, heeft het Bergse college daarom besloten de fonteinen “in de nabije toekomst” te verwijderen.

Bezuiniging

Wel zal worden bekeken of er kansen zijn voor alternatieven, merkt Verroen op. “Dit met het oog op klimaatadaptatie en een duurzame leefomgeving.” Maar uiteindelijk draait het toch om de kosten, moet de lokale bewindsman toegeven: “Door de fonteinen nu buiten werking te laten, kunnen benodigde investeringen worden uitgespaard en de gereserveerde exploitatiekosten worden ingezet voor ontmanteling van de objecten.” Als de fontein in de Binnenschelde weer zou werken, kost de gemeente dat zeker tienduizend euro per jaar aan energiekosten. “Dat is in deze tijd niet meer verantwoord”, aldus Verroen.