Roosendaal

Emoties lopen op bij toespreken gemeenteraad vanwege situatie Poolse super Gastelseweg

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Voor de aanvang van de raadsvergadering van 1 juni kregen zowel omwonenden van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg als de ondernemer en zaakwaarnemer Richard Oomes de kans om de fracties toe te spreken. Dat verliep bepaald niet zonder emoties.

Als eerste mocht namens het bewonerscomité Andy Knobel het woord voeren. Hij sprak van ‘negen jaar ellende in dit horrordossier’. Er is veel waardering voor de aandacht die de huidige gemeenteraad aan de dag legde voor de situatie maar geen enkel begrip voor het voorstel van het college. Dat bestempelt Knobel als ‘dermate confronterend dat de emotie’s bij veel omwonende escaleerden.’

Notoire klagers

De straat is inmiddels ontsierd door verkeersborden, parkeerpalen, neerklapbare palen, gele strepen en fietswerende hekken, schetst de woordvoerder namens de teleurgestelde buurtgenoten. De zo gehoopte leefbaarheid heeft het allemaal niet opgeleverd. “Dit doet mentaal iets met mensen.” Hij benadrukt opnieuw dat zo’n veelbezochte winkel met amper parkeerruimte en alle andere overlast die ermee gepaard gaat niet past in zo’n drukke straat waar zo veel mensen direct omheen wonen. Het steekt dat hij en zijn comitéleden vaak als notoire klagers worden gezien, terwijl ze alleen maar aan willen tonen dat het echt niet werkt.

Kosten

Er is begrip, vertelt Knobel, voor het feit dat de bezoekers uit Oost-Europa andere producten zoeken en dus dit soort winkels bezoeken. Maar biedt die mogelijkheid dan op een plaats waar er de ruimte voor is. Dat gaat het voorstel van het college aan de raad allemaal niet oplossen. Gevreesd wordt dat het juist verergert, de drukte neemt alsmaar toe. Ook wijst het comité op wat het de gemeenschap maar ook omwonenden al gekost heeft aan allerlei voorzieningen. Die geen van allen tot werkelijke verbetering hebben geleid.

‘Bang om te gaan kijken’

Bianca Ruitenberg, eveneens bewoner, heeft het zichtbaar moeilijk en geeft dat eerlijk toe. De emoties zitten hoog. “De vijf langste minuten van m’n leven”, noemt ze haar pleidooi bij voorbaat. Ze legt uit hoe alles wat er speelt dag en nacht het leven bepaalt van haar en haar gezin. “Zenuwachtig ben ik wel vaker, als er buiten weer commotie is. Als het vlak bij mijn huis is, moet ik dan gaan kijken?”

Geslachtsdelen

Thuis zou je je veilig moeten voelen, vertelt Ruitenberg. Maar dat is al lang niet meer zo. Ze omschrijft het als een last die soms te zwaar is. Zelfs na voorzieningen als de auto in de tuin, rolluiken, camera’s en zelfs een airco omdat als het warm is de herrie op straat niet toelaat de ramen open te zetten. “Negen jaar van spanning, overlast en intimidatie doet echt iets met je. Er gaat van binnen iets kapot.” Een wel heel specifiek voorbeeld geeft weer wat haar zoal overkomt: “Ik heb dit jaar al vaker ongevraagd het geslachtsdeel gezien van een vreemde man dan die van mijn partner.” Het wordt meer dan tijd om te erkennen dat de eerdere goed bedoelde pogingen en maatregelen niet het juiste effect hadden, houdt ze de raad voor.

Ondernemer begrijpt frustraties

Hierna is het aan ondernemer Oleksiak, eigenaar van de winkel, om zijn verhaal te doen. Hij houdt het kort en zegt de frustraties te begrijpen. De eerder gemaakte afspraken heeft hij opgevolgd, zegt hij, en hij staat open voor nieuwe voorstellen. Er zijn wel wat vragen vanuit de raad. Namens de PvdA wil Björn Rommens graag weten wat dit alles doet met de sfeer in de winkel. Het is volgens Oleksiak soms lastig, niet alle klanten reageren even begripvol en soms zelfs agressief.

VLP’er Wilbert Brouwers vind het maar raar dat er een toilet in de winkel is en er toch volop klanten buiten hun behoefte doen. De winkeleigenaar snapt het ook niet. Hij komt wekelijks in Polen en daar doet men dat niet, geeft hij ruiterlijk toe. Hij heeft voor de zomerperiode inmiddels bedacht om continu buiten te gaan controleren. Wel vindt hij dat er ook een rol voor de gemeentelijke handhaving ligt.

‘Nooit helemaal normaal’

Als laatste richt Richard Oomes zich tot de aanwezigen, als zaakwaarnemer en betrokkene bij de totstandkoming van de winkel. Hij noemt het triest dat het zo ver heeft moeten komen en hoopt dat de bewoners en ondernemers alsnog meer en beter met elkaar gaan communiceren. Wel geeft hij aan dat “vanwege de culturele verschillen, het nooit helemaal normaal zal worden. Een zekere verdraagzaamheid mag je verwachten maar niet in de mate zoals het nu gaat.”

Oomes gaat vervolgens in op de wens van de buurt om tot een permanente oplossing te komen. Het is deze avond niet met zoveel woorden gezegd maar duidelijk mag zijn dat daarmee verhuis van de winkel wordt bedoeld. Er is volgens de zaakwaarnemer flink geïnvesteerd in de locatie, nadat er eerder was bekeken of er woningen konden komen. Dat hield het toenmalige college tegen, omdat het bouwbedrijf dat erbij betrokken was te hoge eisen stelde. Alsnog verhuizen kan volgens hem alleen als er aan twee voorwaarden wordt voldaan; een acceptabele alternatieve locatie en financiële compensatie. Een bedrag noemt hij niet.

Eigen schuld, dikke bult?

Dan lopen de emoties toch weer even op. Namens GroenLinks vraagt Mart Reijman aan Oomes, doelend op de supermarkt die er kwam omdat er geen woningen kwamen: “Bedoelt u daarmee ‘eigen schuld, dikke bult’ en dat het nu een bende is?” Het kan rekenen op een zichtbaar beledigde reactie: “Nou sorry hoor. Tuurlijk meen ik dat niet. Hoe komt u d’r bij?”

Daarmee is de inspraak beëindigd. Het is nu wachten op wat de raad van het collegevoorstel gaat vinden. Alleen weet nog niemand wanneer dit wordt besproken, aldus het bewonerscomité. Ook op vragen hierover van onze redactie aan de Roosendaalse griffie is nog niet geantwoord.

Update, 2 juni, 11.14 uur: Inmiddels heeft de griffie van gemeente Roosendaal het volgende laten weten: “Het voorstel over de evaluatie maatregelen Gastelseweg komt op de commissieagenda van 8 juni. Daarna wordt het nog behandeld in een raadsvergadering.”

Update, 6 juni, 13.06 uur: VLP-raadslid Wilbert Brouwers heeft aan de redactie gemeld dat de gemeenteraad heeft besloten het dossier over de zomervakantie heen te tillen. Men wil zich er graag voldoende in kunnen verdiepen, is de redenering.

Meer lezen over de situatie aan de Gastelseweg doe je in ons Dossier Overlast Gastelseweg