Etten-Leur

Etten-Leur vraagt gedeputeerde haast te maken met nieuwe wegen

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen en Jean-Pierre Schouw (wethouder Etten-Leur)

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen en wethouder Jean-Pierre Schouw

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het gemeentebestuur van Etten-Leur wil dat de provincie op schema blijft bij de herinrichting van de N640 en de aanleg van een rotonde. Burgemeester Mark Verheijen en wethouder Jean-Pierre Schouw hebben dat duidelijk gemaakt aan gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen. Zij was in de gemeente om met eigen ogen te zien waar de verkeersknelpunten zitten.

Belangrijk deel van het bezoek van Otters-Bruijnen was de plek waar de wijk Haansberg moet komen. Eerst moeten daar natuurlijk de vrachtwagens makkelijk af en aan kunnen rijden met grond en materialen. Die vrachtwagens moeten langs de bocht Vossendaal-Hoevenseweg op de N640. De provincie is eigenaar van die weg en is bezig met een herinrichting. “Maar die uitvoering is vertraagd. Het gemeentebestuur is daar bezorgd over,” aldus de gemeente Etten-Leur.

Gemeente wil geen vertraging bij aanleg rotonde

Verheijen en Schouw hebben er bij Otters-Bruijnen op aangedrongen de weg gewoon volgens de planning aan te leggen. En dan vooral de nieuwe rotonde in de bocht Hoevenseweg-Vossendaal. Volgens Etten-Leur is de rotonde hard nodig om er voor te zorgen dat auto’s en fietsers de weg samen veiliger kunnen gebruiken. “Dat is nú al wenselijk, en wordt in de toekomst nog wenselijker, gezien de toekomstige ontwikkeling in Haansberg,” legt wethouder Schouw uit.

De gemeente Etten-Leur wilde ook graag aandacht voor het verkeer in de regio op de lange termijn. Ze wil namelijk graag een provinciale weg aan de noordkant van het dorp. Die moet lopen tussen de Hoevenseweg en de Zevenbergseweg. De gemeente denkt dat het verkeer hierdoor soepeler doorstroomt en dat het veiliger is.

Onderzoeken of er een tunnel kan komen onder het spoor

Dezelfde argumenten gelden in het oosten van Etten-Leur. Daarom werd de gedeputeerde meegenomen naar het gebied rond de Ambachtlaan. De gemeente wil samen met de provincie onderzoeken hoe het verkeer daar beter kan doorstromen. Vooral omdat ze verwacht dat er meer vervoer over het spoor gaat komen, terwijl ook de verkeersdrukte aan het Lichttorenhoofd groter zal worden. Stilstaand verkeer bij het spoor zou bijvoorbeeld opgelost kunnen worden met een tunnel onder het spoor door.

Burgemeester Verheijen en wethouder Schouw willen dat graag samen met gedeputeerde Otters-Bruijnen uitpluizen. “Dat onderzoek moet duidelijk maken welke oplossingen gaan bijdragen aan een betere doorstroom van het verkeer, en welke meerwaarde dit voor de regio biedt,” legt de burgemeester uit. “Als de provincie wil meewerken, gaat Etten-Leur de buurgemeenten benaderen en bij dat onderzoek betrekken. Met name ook het Rijk heeft hier dan een rol in.”

Gedeputeerde Otters-Bruijnen heeft nog geen beloftes gedaan aan de gemeente Etten-Leur. Maar ze heeft “met interesse” geluisterd naar de wensen en ideeën van burgemeester Verheijen en wethouder Schouw.