Roosendaal

Extra en slimmer toezicht door boa’s en politie moet veiligheidsgevoel in Kalsdonk herstellen na schietpartij

Foto: Christian Traets Fotografie.

Kitty Joachems Kitty Joachems

Na het schietincident van afgelopen vrijdag in de Philipslaan in de Roosendaalse wijk Kalsdonk neemt de gemeente maatregelen die zowel op korte als langere termijn het veiligheidsgevoel moeten herstellen. Dat laat de gemeente Roosendaal in een persbericht weten.

Vrijdagmiddag 3 maart rond 16.15 uur liep een ruzie op de Philipslaan uit de hand. Het leidde tot een schietincident waarbij een 19-jarige Roosendaler gewond raakte. Videobeelden van de ruzie verspreidden zich snel via social media.

Ingelast overleg

Maandagochtend vond daarom een ingelast driehoeksoverleg plaats. Dat is een overleg tussen de burgemeester, het hoofd van de politie en de officier van Justitie. In dat overleg zijn maatregelen bepaald voor de wijk Kalsdonk voor de korte en lange termijn.

Reactie burgemeester

Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: “Voor mij is belangrijk dat Roosendalers zich veilig kunnen voelen in de wijk waarin ze wonen. Ik benut daarvoor alle mogelijkheden die ik kan inzetten, zowel op de korte termijn, als op de lange termijn. We hebben een paar jaar geleden goede ervaringen opgedaan, na soortgelijke geweldsincidenten in de Desdiabuurt. Toentertijd namen we, mede in overleg met buurtbewoners, diverse effectieve maatregelen om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Eenzelfde aanpak gaan we ook nu toepassen”, aldus de burgemeester.

Bewonersavond

Dinsdagavond 7 maart organiseert de gemeente een moment voor de direct omwonenden. Dan kunnen wijkbewoners in gesprek over de gebeurtenissen en wat dat doet met hun gevoel van (on)veiligheid. Er zijn dan medewerkers van de politie, recherche, Alwel, WijZijn, Slachtofferhulp Nederland en de gemeente Roosendaal aanwezig om mee in gesprek te gaan.

Meer toezicht door politie en boa’s

Politie, Openbaar Ministerie en de gemeente hebben gekeken welke maatregelen op korte termijn nodig zijn. Daarbij houden ze rekening met de veiligheidsgevoelens van de inwoners van de wijk Kalsdonk. Op korte termijn gaat de aandacht uit naar de wijkbewoners. Voor hen is goed contact met politie, opbouwwerkers, straathoekwerk, woonconsulenten, boa’s en verbinders van belang. Daarnaast komt er meer en slimmer toezicht door politie en boa’s. Onderzocht wordt of ook cameratoezicht of andere maatregelen mogelijk zijn.

Leefbaarheid verbeteren en verloedering tegengaan

Omdat dit niet het eerste geweldsincident in Roosendaal is, lopen er al een aantal lange termijn maatregelen. Roosendaal bestrijdt de belangrijkste oorzaken van dit soort geweld. Daarom is Roosendaal onlangs toegetreden tot het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. De Rijksoverheid trekt voor de komende twintig jaar geld uit om de leefbaarheid in de zwakke woonwijken te verbeteren en verloedering tegen te gaan. Ook de zogenaamde ‘gouden roltrap’ moet worden afgebroken en voorkomen dat jongeren verleid worden om het criminele pad op te gaan. Armoede, achterstand en achterstelling maken mensen immers kwetsbaar om betrokken te raken bij criminaliteit.

Politieonderzoek

Het politieonderzoek naar het schietincident van vrijdag is nog in volle gang. De politie doet daarom geen inhoudelijke mededelingen over de voortgang van het onderzoek. De officier van Justitie en de politie geven hoge prioriteit aan de opsporing van de verdachten.

Lees ook: Cameratoezicht in Roosendaalse DesDiabuurt met een jaar verlengd