Bergen op Zoom

Uitgebreide terrassen Bergse Boulevard langer gedoogd: tot maart 2025

Terrassen aan de Boulevard in Bergen op Zoom (archieffoto)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college heeft besloten de uitgebreide terrassen aan de Boulevard langer te gedogen. De terrassen zijn groter dan toegestaan, maar sinds de coronaperiode is de gemeente daar flexibel mee omgegaan – zegt wethouder Dominique Hopmans. Het gedoogbesluit, dat per 1 maart afliep, is nu met een jaar verlengd. Het gaat om een overgangsregeling, uiteindelijk moet er een permanente vergunning komen voor de terrassen.

Het gedoogbesluit omvat niet alleen de oorspronkelijke terrassen, maar ook de extra ruimte die is ingenomen tussen deze terrassen en de aangelegde verhardingen op het strand, evenals eventuele seizoensgebonden bouwwerken.

Omgevingsdialoog

Het de bedoeling om de gedoogsituatie uiteindelijk om te zetten naar een vergunde situatie, aldus Hopmans. Maar daarvoor moeten wel wat ruimtelijke procedures worden doorlopen. “De verruiming van het gedoogbesluit biedt de mogelijkheid om een omgevingsdialoog aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden”, legt de wethouder uit. Het doel is om vóór 1 maart volgend jaar, als het huidige gedoogbesluit afloopt, een omgevingsvergunning rond te krijgen voor alle uitgebreide terrassen.