Roosendaal

Extra verkeerscontroles in de straten van Roosendaal

Redactie Redactie

De komende tijd wordt er meer gehandhaafd op verkeersdeelnemers die te hard rijden. Vanwege het begin van de donkere periode en na klachten van buurtbewoners besloten gemeente en politie op willekeurige momenten verkeerscontroles te houden.

Door: Vincent Krijtenburg en Roland Pijnen

De gemeente Roosendaal startte een onderzoek nadat er veel klachten over hardrijders binnenkwamen bij de gemeente Roosendaal. De uitslag van het onderzoek leidde er toe dat burgemeester Han van Midden contact legde met de politie. Komende twee maanden, in oktober en november, worden er korte maar krachtige controles gehouden waarbij niet alleen gelet wordt op snelheidsovertredingen, maar ook wordt gekeken naar andere overtredingen, aldus Lisette van Os, teamchef politie Roosendaal.

Verassingsacties

Naast de regulier controles zullen deze controles worden gehouden op verschillende plekken en verschillende tijdstippen. Per keer wordt bekeken waar de controles op dat moment het beste kan worden gehouden. Er zal geen extra mankracht ingezet worden, de politie zal proberen tussen de andere werkzaamheden door de controles in te plannen. 

Verkeershufters

Het gevaarlijkste is dat gevaarlijk rijgedrag zich met name binnen de bebouwde kom afspeelt. De controles vinden niet toevallig plaats in deze periode. “Het is herfst en we staan aan de vooravond van de donkere dagen”, zegt burgemeester Han van Midden. “In deze periode van het jaar komen er statistisch gezien meer ongelukken voor en iedereen verliest wat van zijn scherpte.”