Geen regio geselecteerd

Fietspaden Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal op de schop

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Dit najaar worden de fietspaden langs de Burgemeester Scheiderlaan in Roosendaal vernieuwd. Dat gebeurt door aanhoudende klachten van omwonenden over de staat van het fietspad.

De fietspaden op het weggedeelte tussen de Zundertseweg en de Antwerpseweg, ondervinden veel schade vanwege worteldoorgroei. Het wegdek scheurt en wordt omhoog gedrukt door de boomwortels. Daardoor komt de veiligheid van de fietsers in gevaar. Regulier onderhoud is niet voldoende om de paden voor langere tijd ‘veilig’ te houden en daarom worden de werkzaamheden, die eigenlijk gepland stonden voor de periode 2022-2029, naar voren gehaald.

Boomwortels

Aan de zuidzijde kan het fietspad op de huidige locatie worden vervangen zonder nadelige gevolgen voor de bomen. Aan de noordzijde ligt het fietspad te dicht langs de bomen. Om de boomwortels niet de beschadigen, wordt het fietspad over de volledige lengte naar het noorden verlegd. De bomen langs de Burgemeester Schneiderlaan kunnen zo behouden blijven.

Overlast

Naar verwachting worden de fietspaden dit najaar vernieuwd. De werkzaamheden starten in de herfstvakantie om overlast voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Vooral scholieren die naar het Da Vinci College en Gertrudiscollege moeten maken gebruik van de fietspaden.