West-Brabant

Forum voor Democratie vreest slecht openbaar vervoer in West-Brabant

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Het Brabantse Forum voor Democratie maakt zich zorgen over het openbaar vervoer in het westen van Brabant en vooral in Bergen op Zoom. De partij stelt hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Het Forum voor Democratie reageert op berichten in de media waaruit blijkt dat vervoersonderneming Arriva het openbaar vervoer in de provincie Brabant wil terugschroeven vanaf 2022. Het FVD vindt dat vreemd. “In plaats van het openbaar vervoer en daardoor de bereikbaarheid te verbeteren wordt er aangestuurd op een verschraling en dat verbaasd FVD zeer aangezien de zittende partijen in de provinciale en landelijke politiek er alles aan doen om mensen uit de auto en in het openbaar vervoer te krijgen!”

Vooral Bergen op Zoom hard getroffen

Volgens het FVD worden vooral inwoners in het westen van de provincie hard getroffen door de aanpassingen in het openbaar vervoer en dan vooral de gemeente Bergen op Zoom. “Hoe moeten inwoners van deze gemeente waar ook Halsteren en Lepelstraat onder vallen in 2025 op een fatsoenlijke wijze richting het nieuw te bouwen ziekenhuis vragen wij ons dan af, “ aldus het FVD.

De partij vindt het beter om het openbaar vervoer goedkoper te maken en aantrekkelijker, zodat er meer gebruik van wordt gemaakt. Volgens het FVD is het de kerntaak van de provincie te zorgen dat alle regio’s bereikbaar zijn en leefbaar blijven.

Experimenteren met openbaar vervoer

Het FVD wil weten of Gedeputeerde Staten met Arriva gaat bespreken of het openbaar vervoer betaalbaarder kan, met een betere dekking in de regio en met meer ritten. Ook vraagt de partij of de provincie wil gaan experimenteren met nieuwe vormen van openbaar vervoer.

Het FVD is daar wel voor, maar alleen met inspraak van bewoners en als het een verbetering oplevert. “Experimenten met bijvoorbeeld een belbus hebben in het verleden op veel plaatsen ook voor veel frustratie en ergernis gezorgd en een verdere leegloop van vele dorpen bevorderd,” waarschuwt de partij.