Roosendaal

Fracties: ‘Zijn er wel genoeg laadpalen in Roosendaal?’

Herbert Kats Herbert Kats

Roosendaal moet zich bezinnen op de vraag hoe het wil omgaan met het parkeren van elektrische auto’s. De Roosendaalse Lijst, GroenLinks en de PvdA zien de laatste maanden meer en meer van zulke auto’s opduiken in het verkeer. Diverse onderzoeken bevestigen dit, stellen de fracties.

Björn Rommens (PvdA) ziet een veelomvattend onderwerp, waarover veel vragen zijn. “Wij zien een omslag op dit gebied.“ Dat raakt volgens hem niet alleen het parkeren, maar ook reiskostenvergoedingen. „En is er wel plek voor die elektrische auto’s?“ De fracties informeren daarom ook naar het aantal laadpalen in verhouding tot het aantal elektrische auto’s in Roosendaal.

De vragen zijn vooral bedoeld om de fracties van actuele informatie te voorzien. „We laten ons graag bijpraten door ambtenaren.“ Ze willen onderbouwing voor alle aangedragen punten. “Maar dit is niet volgende week opgelost“, weet hij.

Mag je op je eigen oprit opladen?

De drie fracties houden de mogelijkheid open dat nader onderzoek nodig is. “Als je een oprit hebt, mag je die dan gebruiken? Kun je dan zelf opladen als je zonnepanelen hebt?“, vraagt Rommens zich hardop af. Hij legt de bal niet alleen bij de gemeente „Het is ook een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Van elkaar iets gunnen.“ Als een docent zijn auto bij een school heeft staan, haalt hij die dan weg als de accu vol is?, werpt hij op.

Samenspraak

De PvdA’er denkt dat er samenspraak tussen de burger en overheid nodig is om dit soort zaken op te lossen. Er is veel over na te denken, voorziet Rommens. “Als de vraag is: waar kan ik in de buurt mijn auto kwijt? Dan moet de gemeente nadenken of de inrichting van de straat misschien anders moet.“ Ook ondergronds parkeren kan een optie zijn.

Groen Links, Roosendaalse Lijst en PvdA willen een update over de voortgang van het plaatsen van de laadpalen. Ook informeren ze of er een evaluatie is van het in 2019 vastgestelde laadpuntenbeleid. Ze houden de mogelijkheid open dat er door de snelle ontwikkelingen bijstellingen nodig zijn. Eerder bleek echter dat Roosendaal – net als andere gemeenten- geen brood ziet in het meedenken over laden vanuit de eigen woning.

Exploitanten van laadpalen stuurden in augustus een brief over de uitdagingen die zij zien met betrekking tot de laadinfrastructuur. De fracties willen nu weten of daar contact over is geweest en of de gemeente de probleemstelling onderschrijft.