Bergen op Zoom

GBWP bezorgd om wapenbezit jongeren: ‘Te weinig controle’

GBWP is bezorgd om het toenemend aantal bedreigingen en incidenten met steekwapens. (Pixabay)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse GBWP-raadsfractie maakt zich zorgen om het wapengebruik onder met name jongeren. “De afgelopen drie maanden hebben drie steekincidenten plaatsgevonden”, schrijft raadslid Alperen Yilmaz aan het college van B&W. De politicus vreest dat dit het topje van de ijsberg is: “Er wordt té weinig gehandhaafd.”

Yilmaz en burgerlid Ton van Dorst benadrukken dat de gemeente verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in Bergen op Zoom. “Het gebruiken en bezitten van een wapen vormt een groot gevaar voor de openbare orde en veiligheid”, schrijven ze in hun brief aan het Bergse college. Ze vinden dat de handhavers meer moeten controleren en harder optreden bij wapenbezit. Ook vragen ze zich af of het college op de hoogte is van alle incidenten die de afgelopen twee tot drie jaar hebben plaatsgevonden. Ze willen daarvan een overzicht.

Actieplan en toolbox

De fractieleden vragen zich af of de gemeente een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft ten aanzien van vuur- en steekwapens. Zij wijzen op de landelijke ‘toolbox’ die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opgesteld voor gemeenten. Daar is onder meer voorlichtingsmateriaal voor scholen te vinden. “Is Bergen op Zoom aangesloten bij het landelijke actieplan ‘Wapens en Jongeren”, willen de twee GBWP-politici weten. Zij wijzen op het belang van een centraal aanspreekpunt vanuit de gemeente, politie en de scholen, waar Bergenaren anoniem incidenten kunnen melden.