Bergen op Zoom

GBWP bezorgd over ontwikkelingen Bergse bouwkoten

De loods van De Leutige Krabben, een bouwclub die als sinds 1954 bestaat.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Namens de GBWP spreekt Arjan van der Weegen het Bergse college aan op het feit dat wel erg stil blijft rondom de Vastenavendbouwkoten. ‘Is het dossier van de bestuurstafel gevallen?’, vraagt de partij zich af.

Eerder gaf de raad aan B en W een duidelijke opdracht mee. De koten moeten snel weer veilig en werkbaar worden. Er werden door het college beloftes en toezeggingen gedaan maar in de praktijk merkt GBWP nog weinig van de mooie woorden, schrijft Van der Weegen. Het dossier lijkt wel vergeten, stelt zijn fractie. Of erger nog; de vraag rijst of er bewust wordt gekozen voor vertraging en het doorschuiven naar de volgende bestuursperiode.

Volmondig ja

Op 9 juli 2020 zei de gemeenteraad ja tegen een motie van Lijst Linssen, samen0164, VVD en GBWP. De opdracht was duidelijk, schrijft Van der Weegen: “Een voortvarende aanpak van de centrale huisvesting van Stichting Vastenavend en de bouwclubs.” Bovendien, meldt hij in zijn schrijven: “U heeft deze motie omarmd!”

Begin december vroeg het college om iets meer tijd. Er zouden uiterlijk maart 2021 een aantal scenario’s worden voorgelegd aan de raad. De veiligheid van de koten bleek echter een punt van zorg te zijn en dus werd aangekondigd dat eind april de plannen er zouden liggen. Maar ook toen geen voorstellen. Het bleek allemaal wat complexer en opnieuw werd om geduld gevraagd.

Vervolgens bleef het stil

Eén van de scenario’s is aan bod gekomen in de film Bouwe Be’ouwe, die de Bergse Bouwers en Stichting Vastenavend overal vertoonden vanaf juni. De GBWP is erg gecharmeerde van die variant, aldus Van der Weegen. Van het college hoorde de raad echter weinig meer, zelfs in de begroting is er niet echt aandacht voor.

Er zijn inmiddels vijftien maanden verstreken nadat de raad het college opdracht gaf werk te maken van veilig en duurzaam bouwen. Het duurt zijn fractie veel te lang, meldt Arjan. Hij vraagt B en W of de drie beloofde scenario’s per direct aangeleverd kunnen worden en wil weten waar het getreuzel vandaan komt.